منو
 کاربر Online
1366 کاربر online

واژگان ویروس شناسی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > میکرو بیولوژی > ویروس شناسی
(cached)تصویرواژه لاتین
معادل فارسی
تعریف
تصویر
bacteriophageویروس باکتریاییویروسی که در درون سلول باکتری تکثیر می‌یابد.
تصویر
Capsideکپسیدغلاف پروتئینی ویروس که اسید نوکلئیک ویروس را احاطه می‌کند.
تصویر
Capsomerکپسومرواحد کوچک پروتئین تشکیل دهنده کپسید
Latent viral infection شرایطی که در آن ویروس در درون پیکر میزبان مدت زمانی بدون تولید بیماری باقی می‌ماند.
تصویر
naked virusویروس برهنهویروسی که فاقد پوشش است.
تصویر
ProphageپروفاژDNA فاژی که در DNA سلول میزبان وارد شده است.
تصویر
ProvirusپروویروسDNA ویروسی که در آن DNA سلول میزبان وارده شده است.
Slow virus infection فرایند بیماری که به تدریج طی مدت طولانی بوسیله ویروس پدید می‌آید.
تصویر
viremiaویرمیااصطلاحی که برای اشاره کردن بوجود ویروسها در خون استفاده می‌شود.
virionویریونذره ویروسی کامل
تصویر
viral hemagglatination توانایی برخی از ویروس‌ها به آگلوتینه کردن گویچه‌های سرخ خون
viropexis فرایندی که حل آن یک سلول حیوانی ، ویروس کامل را در بر می‌گیرد.
Anticore=Antibodyپادتنموادی که در سلول میزبان در اثر ورود ویروس‌ها به بدن توسط دستگاه ایمنی بدن تولید می‌شود.
تصویر
Antibioticپادزیموادی که برای مقابله اثرات میکروارگانیسم‌ها از جمله ویروس‌ها بکار می‌روند.
تصویر
Transformationترانسفورماسیونتغییرات وراثتی که در سلول‌های جانوری کشت داده شده، توسط برخی از ویروس‌ها و یا مواد تومورزا بوجود می‌آید.
Heamagglutinationهم آگلوتیناسیونویروس‌های دارای پوشش خاردار باعث تشکیل پل بین گویچه‌های قرمز خون می‌شوند که توده حاصل هم آگلوتیناتیناسیون نام دارد.
plaque forming unitsواحدهای سازنده پلاکدرمحیط کشت حاوی مخلوط باکتری و ویروس ، هر پلاک نشان‌دهنده محل یک ویروس است.
تصویر
cytopathic effectاثر سایتوپاتیکتخریب شدن سلول‌های لایه‌ای در محیط کشت سلول‌های حیوانی در اثر تکثیر ویروس‌ها
Eclips periodمرحله اختفازمانی که در جریان تکثیر ویروس‌ها ، ذرات ویروس آلوده کننده مشاهده نمی‌شوند.
Lytic cycleچرخه لیتیکرویدهای متوالی تکثیر فاژهای T جفت که شامل متلاشی شدن سلول میزبان بعد از رها شدن فاژها است.
تصویر
Lysognicلیزوژنیوارد شدن DNA فاژ به سلول میزبان و بدون متلاشی کردن آن
تصویر
Lysogeneticلیزوژنتیکفاژهایی که بعد از ورود به سلول میزبان مدتی را به صورت خفته می‌مانند.
viroidویروئیدقطعات بسیار کوتاه RNA برهنه و فاقد غلاف پروتئینی هستند که به آنها ویروس مانند گفته می‌شود.
Interferonانترفرونماده‌ای است که توسط سلول‌های آلوده شده به ویروس تولید شود.
تصویر
virulent phageفاژ مخربفاژی که باعث تخریب و لیز شدن باکتری می‌شود.
Reverse transcriptionآنزیم ترانسی کریپتاز معکوسآنزیمی در تکثیر ویروس‌های RNA دار دخالت دارد.
تصویر
Retrovirusرترو ویروس‌هاویروس‌های RNA دار تومورزا
تصویر
Human immanodeficiency virusویروس نقص ایمنی انساناین ویروس در انسان تولید بیماری ایدز می‌کند.
parovirusesپارو ویروسهاویروس‌های بسیار کوچک هستند که موش صحرایی و موش را آلوده می‌کنند.
papova virusesپاپووا ویروسهاویروسهای کوچکی که سرطان‌زا هستند.
تصویر
Adeno virusesآدنوویروسهادارای اندازه متوسط بوده و باعث عفونت‌های دستگاه تنفسی می‌شوند.
تصویر
Herpes virusesهوپس ویروسهادارای اندازه متوسط بوده و در انسان تبخال ، آبله مرغان و زونا تولید می‌کنند.
تصویر
Mixo virusesمیگزو ویروسهادارای اندازه متوسط بوده و عامل آنفولانزای A ، B و C هستند.
paraMixo virusesپارامیگزو ویروسهاعامل پارا آنفلونزا ، سرخک و اوریون
virusویروسانگل سلول‌های زنده ، اولترا میکروسکوپی که دارای اسید نوکلئیک محصور در غلاف پروتئینی است و قادر به زندگی در محیط غیر زنده نیست.
plant virusesویروس‌های گیاهیویروس‌هایی که در گیاهان تولید بیماری می‌کنند.
تصویر
animal virusesویروس‌های جانوریویروس‌هایی که در جانوران تولید بیماری می‌کنند.
corne virusesکورنا ویروسهااین ویروسها با عفونت‌های بخش فوقانی دستگاه تنفس و سرماخوردگی ارتباط دارند.
Rabodo virusesرابدو ویروسهاعامل هاری و بیماری نیوکاسل در مرغ
rna virusesآرنا ویروسها دارای RNA تک رشته‌ای بوده و برخی مولد عفونت‌های ویروسی هستند.
picorna virusesپیکورنا ویروسهاکوچکترین ویروسهای RNA دار
Toga virusesتوگا ویروسهاشامل عده زیادی از ویروسها که بوسیله بندپایان انتقال می‌یابند.
Reo virusesرئو ویروسهادارای RNA دو رشته‌ای و احتمالا در عفونت‌های خفیف دستگاه تنفسی دخالت دارند
.
تصویر
virioloid عفونت و ابتلا به ویروس آبله بدون ایجاد نشانه‌های شدید در شخصی که قبلا واکسینه شده است.
تصویر
virologyویروس‌شناسیعلمی که به مطالعه ویروسها می‌پردازد.
تصویر
viroses بیماریهایی که توسط ویروسها ایجاد می‌شوند.
virucidal به فرایندی گفته می‌شود که توسط آن ویروس‌ها کشته می‌شوند.
virucide به موادی که باعث از بین رفتن ویروسها می‌شوند.
virulenceویرولانسبه قدرت بیماریزایی ویروس گفته می‌شود.
تصویر
viruli ferous به میزبانی که حامل ویروس است گفته می‌شود.
viruria پیدایش ویروس در ادرار
تصویر
arvor viruses ویروس‌هایی که توسط بندپایان منتقل می‌شوند.
تصویر
attenuated viruses ویروس ضعیف شده
orphan virusویروس تیمویروسی است که از بافت کشت شده جدا می‌شود ولی در بیماری بخصوصی یافت نمی‌شود.


تعداد بازدید ها: 48945


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..