منو
 کاربر Online
1214 کاربر online

واژگان مبانی ریاضیات

تازه کردن چاپ
علوم ریاضی > ریاضی
(cached)



معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
مبانیاصطلاح مبانی دارای فضایی بسیار وسیع است. نه فقط ریاضیات را بر پایه آن قرار می‌دهیم بلکه مانند ریمان که ساختمان را سر پا نگاه می‌دارد، این مبانی هم در تمام سطوح حضور دارد. مبانی ریاضیات به صورت تمرینی اضافه در زمینه صورت گرایی ریاضی – منطق صوری ریاضی – نظریه صوری مجموعه‌ها توصیف اصل موضوعی دستگاههای اعداد و ساختن تکنیکشان ارائه می شود...
صورت گرایییکی از انواع دیدگاههای ریاضیات است. در واقع از این دیدگاه ، ریاضیات عبارت است از گردایه‌ای از سیستمهای مجرد که مفاهیم آن صرفا نمادهای بی معنی و احکام آن فرمولهایی هستند که با این نمادها بیان می‌شوند. این حوزه فلسفی توسط دیوید هیلبرت درست بعد از بنداشتی کردن هندسه توسط وی پایه گذاری شد.
Formalism
تفکر ریاضیهر مفهوم ریاضی قابی منظم متشکل از ایده‌هایی است که به طریقی به یکدیگر مرتبط هستند و از تجربه مفاهیمی که قبلا اثبات شده‌اند ناشی می‌شود یک تفکر ریاضی عبارت است از استنباط و تجزیه و تحلیل این روابط
mathematical thinking
عدد اصلیبه تعداد عضوهای یک مجموعه عدد اصلی می گوئیم برای اطلاع بیشتر به مقاله اعداد اصلی مراجعه کنید.
cordinal number
عدد اولعددی را که غیر از خودش و یک به عدد دیگری بخش پذیر نباشد عدد اول می‌گوئیم.
prime number
عدد حقیقیاعداد حقیقی مجموعه‌ای بسیار بزرگ از اعداد هستند که تقریبا تمامی اعداد به غیر از اعداد مختلط زیر مجموعه این اعداد باشند. برای اطلاع بیشتر به مقاله "اعداد حقیقی" مراجعه نمایید. نماد این اعداد R است.
real number
اعداد طبیعیاعداد طبیعی عبارتست از اعدادی که ما در شمارش در زندگی روزمره از آنها استفاده می‌کنیم. از یک شروع می‌شود و تا بی‌نهایت ادامه دارد و با نماد N نمایش داده می‌شوند.
natural number
عدد صحیحبه اعداد روی محور اعداد که شامل از یک تا بی‌نهایت مثبت و صفر و در این طرف محور از منفی یک تا بی‌نهایت منفی ادامه دارند اعداد صحیح گفته می‌شوند. این اعداد با نماد Z نمایش داده می‌شوند.
integer number
عدد گویااعداد گویا به صورت تقسیم p/q معرفی می‌شوند که q , p هر دو عدد صحیح می‌باشند. اعداد گویا را با نماد Q نمایش می‌دهیم.
rational number
عدد گنگبین هر دو عدد گویا یک عدد گنگ وجود دارد به عبارت دیگر: اگر m/n و r/s گویا باشند و r/s≠0 آنگاه m/n+(r/n)√2 گنگ است.
irrational numbrt
عدد متعالیاعداد متعالی را اعداد غیر جبری می‌گوئیم.
transcendental number
عدد مختلطهر عبارت بصورت x+iy را یک عدد مختلط می‌نامند، زیرا از دو قسمت حقیقی و موهومی تشکیل شده است. در آن به x قسمت حقیقی و به y یعنی ضریب i قسمت موهومی عدد می‌گوئیم.
complex number
قدرمطلق یک عدد {x={x if x≥0 , -x if x<0. برای اطلاع بیشتر به مقاله تابع قدرمطلق مراجعه فرمائید.
absolute value
عضویتعضویت یک رابطه است مثل رابطه دانش آموزان با کلاس مثلا سوم یک. دانش آموزان این کلاس در عضویت کلاس سوم یک هستند و در مورد سایر موارد نیز چنین است. نماد عضویت بصورت Є می‌باشد.
membership
لمبرای بهتر جلوه دادن سیمای یک نظریه و برای کاستن پیچیدگی اثباتهای خیلی طولانی می‌توان اجزای تشکیل دهنده یک اثبات را جدا کرد و آنها را قبل از بیان صورت قضیه به اثبات رسانید. این نتایج مقدماتی را لم می‌نامیم.
lemma
دیاگرام ونیک راه تصور اتحادهای گوناگون مثل اجتماع ، اشتراک و ... در نظریه مجموعه‌ها رسم شکلی است موسوم به دیاگرامهای ون.
venn diagram
مقسوم علیهمی‌گوئیم kЄN یک عامل یا مقسوم علیه mЄN است، اگر sЄN ی وجود داشته باشد بطوری که m=ks.
commen or divisor
مقسوم علیه مشترکاگر k مقسوم علیه‌ی برای دو عدد m,n Є N باشد آن را یک مقسوم علیه مشترک می‌نامیم.
commen factor
بزرگترین مقسوم علیه مشترکمی‌گوئیم hЄN بزرگترین مقسوم علیه مشترک m,n Є N است، اگر h مقسوم علیه مشترکی باشد که هر مقسوم علیه مشترک دیگری چون k ، مقسوم علیه‌ی از h هم باشد و می‌نویسیم ب.م.م. h=(m,n)
highest common factor
یک به یکتابعی چون f:A→B تک گزین یا یک به یک است اگر به ازای هر x,yЄA اگر (f(x)=f(y آنگاه ایجاب کند که x=y.
one to one {injection}
پوشاتابعی چون f:A→B پوشاست اگر هر عضو B به ازای حداقل یک xЄA بصورت (f(x باشد.
onto {surjection} or distributive






تعداد بازدید ها: 22085


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..