منو
 کاربر Online
1120 کاربر online

واژگان زیست شیمی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > زیست شیمی
(cached)تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
تصویر
آلدوز یک قند ساده که در آن ، کربن کربنیل در یک انتهای زنجیر کربنی وجود دارد.Aldose
تصویر
جایگاه فعال ناحیه‌ای از سطح یک آنزیم که به مولکول سوبسترا اتصال یافته و آن را به طریق کاتالیتیک تغییر می‌دهد، به آن جایگاه کاتالیتیک نیز گفته می‌شود. active site
تصویر
آنابولیسم فازی از متابولیسم واسط که مربط با بیوسنتز وابسته به انرژی اجزای سلولی از پیش سازهای ساده‌تر می‌باشد.Anabolism
تصویر
آنزیم آلوستریک یک آنزیم تنظیمی که فعالیت کاتالیتیک آن با اتصال غیر کووالان یک متابولیت اختصاصی به جایگاهی غیر از جایگاه فعال ، تعدیل می‌گردد.allosteric Enzyme
تصویر
کاتابولیسم فازی از متابولیسم حد واسط که مربوط به تجزیه مولکول‌های غذایی همراه با تولید انرژی می‌باشد.catabolism
کوآنزیم یک کوفاکتور آلی که برای فعالیت بعضی از آنزیمها مورد نیاز است و اغلب یک ویتامین است.Coenzym
تصویر
کوفاکتور یک یون معدنی یا یک کوآنزیم که برای فعالیت آنزیمی مورد نیاز است.Cofactor
تصویر
دی ساکارید کربوهیدراتی متشکل از دو واحد مونوساکاریدی که توسط پیوند کووالان به یکدیگر اتصال یافته‌اند. disaccharide
تصویر
آنزیم یک بیومولکول ، پروتئین یا RNA که یک واکنش اختصاصی را کاتالیز می‌کند. enzyme
اسیدهای آمینه ضروریاسیدهای آمینه‌ای که توسط انسان و سایر مهره‌داران قابل سنتز نبوده و باید در رژیم غذایی موجود باشند.essential amino acids
تصویر
تخمیر تخمیر بی‌هوازی انرژی‌زای یک مولکول غذایی نظیر گلوکز بدون اکسیداسیون خالص fermention
گلوکونئوژنز بیوسنتز یک کربوهیدرات از پیش سازهای ساده‌تر غیر کربوهیدراتی نظیر اگزالواستات یا پیرواتgluconegenesis
گلیکولیز مسیر کاتابولیکی که توسط آن یک مولکول گلوکز به دو مولکول پیروات شکسته می‌شود.glycoysis
هگزوز قند ساده‌ای که اسکلت آن شش اتم کربن شکیل شده است. Hexose
تصویر
لیپوپروتئین یک تجمع لیپید پروتئین که در حمل لیپیدهای نامحلول در آب در گردش خون نقش دارد. Lipoprotein
تصویر
لیپید یک بیومولکول نامحلول در آب که عموما شامل اسیدهای چرب و استرول‌ها می‌باشد.Lipid
متابولیت یک ترکیب واسط شیمیایی در واکنش‌های آنزیمی متابولیسمmetabolite
تصویر
اولیگومر پلیمر کوتاهی از اسیدهای آمینه ، قندها یا نوکلئوتیدها oligomer
تصویر
پپتید دو یا چند اسیدآمینه‌ای که به طریق کووالان با پیوندهای پپتیدی به یکدیگر متصل شده‌اند.peptide
تصویر
پورین یک بازهتروسیکلیک نیتروژنی موجود در نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیکPurine
تصویر
پیریمیدین یک باز هتروسیکلیک نیتروژنی موجود در نوکلئوتیدها و اسید نوکلئیکpyrimidine
تصویر
ایزومرهای فضایی ترکیباتی که دارای ترکیب و ترتیب اطلاعات اتمی مشابه هستند، ولی آرایش‌های مولکولی متفاوتی را دارند.steroisomers
تصویر
تریوز قند ساده‌ای که اسکلت آن از سه اتم کربن تشکیل شده است.triose
تصویر
چرخه اوره مسیر متابولیکی در مهره‌داران برای سنتز اوره از گروههای آمینو دی‌اکسید کربن که در کبد رخ می‌دهد.urea cycle
تصویر
زیموژن یک پیش ساز غیر فعال یک آنزیمzymogen
افکتور متابولیتی که با اتصال به یک آنزیم آلوستریک سبب تغییر فعالیت آن می‌شود. effector
تصویر
بیوشیمی علم مطالعه واکنش‌های شیمیایی در داخل بدن موجودات زنده است. Biochemistry
اسیدآمینه واحدهای ساختاری پروتئین‌ها amino acid
تصویر
اسیدچرب واحدهای ساختاری چربی‌هاfatty acid
پروتئین ساده پروتئینی که در اثر هیدرولیز که انرژی مصرف می‌کند. Simple protein
تصویر
واکنش انرژی‌خواه یک واکنش شیمیایی که انرژی مصرف می‌کند. endergonic
تصویر
واکنش انرژی‌زا یک واکنش شیمیایی که انرژی آزاد می‌کند. exergonic reaction
تصویر
هولوآنزیم آنزیم دارای فعالیت کاتالیتیکی شامل تمامی زیر واحدهای ضروری ، گروههای پروستیتیک و کوفاکتورها. Holoenzyme
بافر سیستمی که می‌تواند در برابر تغییرات PH مقاومت نماید.buffer
بیومولکول ترکیب آلی که بطور طبیعی به عنوان یک جز ضروری موجودات زنده. biomolecule


تعداد بازدید ها: 51154


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..