منو
 کاربر Online
1079 کاربر online

واژگان بوم شناسی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی > بوم شناسی
(cached)تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
img/daneshnameh_up/7/7e/ecology.JPG اکولوژی علم ارتباط بین جانداران با محیط زیست آنها
Ecology
بیوسنوز تجمعات زندگی گیاهی و جانوری
Biocenose
بیوتپ محل زندگی
Biotop
آنتروپی پراکنده شدن انرژی
Antropie
اتوکولوژیاکولوژی فعالیت یک موجود زنده و یا یک نوع موجود زنده
Autecelogy
اتوتروف موجودات زنده که خودشان ، خودشان را تغذیه می‌کنند.
Autotroph
نیش اکولوژیکی میزان یا گوشه اکولوژیکی
Ecological Niche
هتروتروفموجوداتی که غذای خود را از موجودات دیگر تهیه می‌کنند.
Heterotroph
سین اکولوژی اکولوژی فعالیتهای گروههای از موجودات زنده
cinecology
باران اسیدی باران حاوی اسید که از آلوده شدن هوا با سولفاتهای حاصل از منابع ایجاد می‌شود.
Acide rain
img/daneshnameh_up/3/33/acidophilicplant.JPGگیاهان اسید دوست گیاهان معدنی که نشانگر اسیدیته زیاد خاک هستند.
Acidophilic plants
اسیدروی گونه‌های گیاهی که اکثر در خاکهای با PH کم یافت می‌شوند.
Acidophytes
سازش‌پذیریشکل‌گیری صفات و خصوصیات در موجود زنده که از اثرات متقابل جاندار با محیط نیست بوجود می‌آید.
Adoptability
img/daneshnameh_up/b/b7/adnateplant.JPGگیاهان چسبیده گیاهانی مانند خزه‌ها و گلسنگ‌ها که بر روی درختان ، سنگها و خاک می‌چسبند ولی ریشه تولید نمی‌کنند.
Adnate plants
img/daneshnameh_up/3/3b/aerophyte.JPGگیاه هوایی هر گیاهی که بر روی گیاه دیگر می‌روید بدون اینکه با خاکم ارتباط داشته باشند.
Aerophete
img/daneshnameh_up/f/f5/agroecology.JPGاکولوژی زراعیشاخه‌ای از اکولوژی که روابط اکولوژیکی در مزارع گیاهان زراعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
Agro- ecology
بوم سازگاری زراعی اکوسیستم مزارع کشاورزی که بدست انسان شکل گرفته است.
Agro-ecosystem
img/daneshnameh_up/6/6c/airpollution.JPGآلودگی هوا وجود یک یا چند عامل آلوده کننده در هوای خارج ، مانند مه ، دود ، گاز ، بخار با مقادیر زیاد و مدت زمان طولانی بطوری که برای انسانها ، گیاهان و جانوران زیان‌آور باشد.
Air pollution
چرخه غذایی در یک زنجیره غذایی از جانداران که در یک اجتماع طبیعی با یکدیگر زندگی می‌کنند، انرژی دست به دست داده می‌شود.
Alimentary cycle
رفتار جانوری مطالعه فرایندهایی که جانور توسط آنها به تغییرات داخلی و خارجی محیط پاسخ می‌دهد.
Animal behavior
همزیستی - ارتباطواحد عمده اکولوژی جوامع گیاهی که معمولا از نظر ترکیب گونه‌ای یکنواخت هستند.
Association
بوم شناسی گونه‌ایاکولوژی جانداران منفرد
Physio-ecology
img/daneshnameh_up/5/5d/plantcommunity.JPG جامعه گیاهی گروهی از گیاهان که از گونه‌های مختلف با نیازهای اکولوژیکی یکسان تشکیل شده‌اند.
Plant commuity
پوشش گیاهی
Plant cover
جغرافیای گیاهی دانش چگونگی گسترش گیاهان بر روی کره زمین و دلایل مربوط به خصوصیات پراکنش آنها در گذشته و حال
Plant geography
جمعیت گیاهی گیاهانی هستند که مخزن ژنی مشترکی و می‌توانند با یکدیگر آمیزش کنند و زاد و ولد داشته باشند.
Plant poepullation
جوامع گیاهی جمعیتهای گیاهی که مشتمل بر اجزای ساختاری جوامع گیاهی هستند.
Plants ocieties
img/daneshnameh_up/8/8c/plantsociology.JPGجامعه‌شناسی گیاهی بررسی جوامع گیاهی از نظر پیدایش ، تکامل و ترکیب ساختاری آنها
Plant sociology
غالب بوم شناختی در بیولوژی تولید ، نسبت هر یک از اجزای بیلان انرژی در افراد ، جمعیتها و سطوح غذایی ، چگونگی انتقال انرژی از یک سطح غذایی سطه بعدی
Ecological dominant
عوامل بوم شناسی تاثیرات محیط اطراف بر روی جاندار که شامل عوامل غیر زنده و عوامل زنده است.
Ecological factors
ژنتیک اکولوژیک بررسی ترکیب ژنتیکی یک مجموعه گیاهی در رابطه با محیط زیست
Ecological gentics
img/daneshnameh_up/7/75/ecologicalindicator.JPGمعرف بوم شناختی شناساگر اکولوژیکی
Ecological indicator
اثر متقابل اکولوژیکی رابطه گونه‌هایی که در یک جامعه با یکدیگر زندگی می‌کنند.
Ecological interaction
الگوهای بوم شناختی فرمول سازی فرایندهای اکولوژیکی بر اساس قوانین مشاهده شده در سیستمهای طبیعی که پیشگویی را در مورد فرایندهای اکولوژیکی میسر می‌سازد.
Ecological models
img/daneshnameh_up/c/cd/ecologist.JPG بوم شناس
Ecologist
حرکت اکولوژیکی جنبش اجتماعی است که چگونگی احساس انسان را درباره جهان طبیعی و رفتار با موجودات زنده و غیرزنده نشان می‌دهد.
Ecology movement


تعداد بازدید ها: 38343


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..