منو
 کاربر Online
607 کاربر online

هیئت مدیره شرکت تعاونی

تازه کردن چاپ
جامعه و علوم اجتماعی > علوم اجتماعی > اقتصاد > بازرگانی
(cached)

اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره ای مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی ، اعضاء علی البدل می باشد ولی برای تعاونی های بزرگ در مقابل افزایش هر چهارصد نفر ، یک نفر می تواند به اعضاء اصلی هیئت مدیره و یک نفر به اعضاء علی البدل بیافزاید مشروط برآن که تعداد از 15نفر بیشتر نشود که برای مدت 2 سال و با رأی مخفی انتخاب می شوند. اخذ رأی برای انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هریک از اعضاء اصلی و علی البدل بلامانع است.

انتخاب اعضاء هیئت مدیره با اکثریت مطلق آراء مجمع عمومی بوده و در صورتی که در دوره اول رأی گیری تمام و یا بعضی از داوطلبان حائز اکثریت مطلق نگردند بلافاصله از بین دارندگان بیشترین آراء به تعداد دوبرابر موردنیاز برای تکمیل هیئت مدیره و علی البدل با اکثریت نسبی رأی گیری به عمل می آید.

هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و یک یا دونفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد نمود.

اعضاء هیئت مدیره علاوه بر داشتن شرایط عضو باید واجد شرایط زیر باشند:

 1. اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.
 2. ایمان و تعهد و التزام عملی به اسلام (درتعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود)
 3. عدم سوء سابقه مالی و یا محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی.
 4. عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.
 5. عدم اشتهار به فساد اخلاق و امور مالی.

وظایف و اختیارات هیات مدیره عبارتست از:

 1. دعوت مجمع عمومی (عادی و فوق العاده)
 2. اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
 3. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عمومی.
 4. قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره.
 5. نطارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه آن به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی .
 6. تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن یا مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
 7. تعیین نماینده از بین اعضاء تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هائی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
 8. تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
 9. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.
 10. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

خدمات اعضای هیئت مدیره در ازاء عضویت در هیئت مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است ولی هزینه اجرای ماموریت هائی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت است و مجمع می تواند مبلغی ازسود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.تعداد بازدید ها: 64808


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..