منو
 صفحه های تصادفی
خوردگی فلزات
شمس الدین محمدبن عمر
چشم و نگاه به نامحرم
الگوریتم
کیست تیروئید
سنجد تلخ
رسالت دین از نظر استاد مطهری
حمانی
سری تیلور
ادله قائلین جدائى دین و دنیا
 کاربر Online
1115 کاربر online

مدار زنگ الکترونیکی با شمارنده

چاپ
مهندسی و فن‌آوری

در این مدار با یک زنگ الکترونیکی و نحوه شمارش تعداد دفعات زنگ آشنا می شو ید.

قطعات مورد نیاز


 1. 1 عدد 7segment کاتد مشترک
 2. 1 عدد آیسی HK527
 3. 1 عدد آیسی CD4026
 4. 1 عدد خازن 47 میکرو فاراد
 5. 1 عدد خازن 470 میکروفاراد
 6. 1 عدد خازن 3.3 میکروفاراد
 7. 1 عدد خازن 4.7 میکروفاراد
 8. 1 عدد خازن 0.1 میکروفاراد
 9. 2 عدد کلید Push-Bottom
 10. 1 عدد کلید معمولی یک حالته
 11. 1 عدد ترانزیستور 2N3904
 12. 1 عدد ترانزیستور 2N3906
 13. 1 عدد مقاومت 220 کیلو اهم
 14. 2 عدد مقاومت 620 کیلو اهم
 15. 1 عدد مقاومت 10 کیلو اهم
 16. 1 عدد مقاومت 100 کیلو اهم
 17. 1 عدد مقاومت 1 کیلو اهم
 18. 2 عدد مقاومت 47 کیلو اهم
 19. 1 عدد مقاومت 22 کیلواهم
 20. 1 عدد مقاومت 220 اهم
 21. 1 عدد بلندگو 8 اهم 1 تا 3 وات
 22. منبع تغذیه یا باطری 3 ولت

نقشه مدار


همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید.پایه 1 آیسی CD4026 به ترکیب موازی مقاومت 22 کیلواهم وخازن 47 میکروفاراد متصل است.در هنگام اتصال این خازن به مقاومت به جهت مثبت و منفی این خازن دقت کنید.سمت منفی این خازن را به همراه سر دیگر مقاومت 22 کیلواهم به منفی منبع تغذیه متصل کنید.،و سر دیگر این خازن را به همرا همین مقاومت به یکدیگر متصل کنید.،و سپس این سر مشترک را به پایه 1 آیسی CD4026 متصل نمایید.

پایه 2 آیسی cd4026 را به منفی منبع تغذیه وصل کنید

پایه 3 آیسی CD4026 به یک سر کلید یک حالته و سر دیگر این کلید را به مثبت منبع تغذیه متصل کنید.تا زمانیکه این کلید بسته باشد.7segment روشن خواهد بود.در هنگام بسته بودن این کلید همانطور که در نقشه ملاحظه می کنید. ولتاژ 3 ولت را در پایه 3 خواهیم داشت.
پس شرط روشن بودن 7segment ولتاژ دار شدن این پایه است.زمانیکه شما این کلید را باز می کنید.دیگر این ولتاژ را در پایه 3 آیسی CD4026 نداریم.وقسمت شمارنده مدار کار نخواهد کرد.پایه 15 آیسی 4026 کار reset کردن را انجام می دهد.،این پایه در نقشه به یک سر کلیدpush-bottom اتصال دارد.سر دیگر این کلید نیز به مثبت منبع تغذیه ارتباط دارد.بین دو سر این کلید یک عدد خازن 100 نانو فاراد وجود دارد.این خازن جهت کم کردن خطاهای دیبانسینگ کلید می باشد.

پایه 8 آیسی cd4026 را با یک مقاومت 47 کیلواهم به یک سر کلید یک حالته متصل کنید.از همین پایه دومرتبه و این بار نیز با یک مقاومت 47 کیلواهم به یک سر کلید push-bottom متصل کنید.حال همین پایه را نیز به طور مستقیم به منفی منبع تغذیه ارتباط دهید.

پایه های مربوط به راه اندازی 7segment آیسی cd4026 را نیز به 7segment اتصال دهید این پایه ها عبارتند از پایه10معادل a ، پایه 12 معادل b ،پایه 13 معادل c ،پایه 9 معادل d ،پایه11 معادل e ،پایه 6 معادل f ،پایه 7 معادل g است.

این پایه ها را از آیسی cd4026 به طور صحیح به پایه های a،b،c،d،e،f،g متصل کنید.این پایه ها در نقشه مشخص شده است.
پایه 16 آیسی cd4026 را به مثبت منبع تغذیه متصل کنید.ضمننا پایه مشترک 7segment را با یک عدد مقاومت 220 اهم به منفی منبه تغذیه متصل کنید.اگر این کار را انجام ندهید.7segment روشن نخواهد شد.

پایه 1 آیسی cd4026 را با یک مقاومت 2.2 کیلو اهم به پایه یک آیسی hk527 یا آیسی دینگ-دانگ متصل کنید.حال همین پایه 1 آیسی hk527 را به یک سر کلید push-bottom و سر دیگر این کلید را به مثبت منبع تغذیه متصل کنید.زمانیکه شما این کلید را فشار می دهید .پایه های 1 هر دو آیسی 4026 ,hk527 حاوی ولتاژ می شوند.ولتاژ دار شدن پایه 1 آیسی 4026 باعث نمایش اعداد در 7segment و ولتاژ دار شدن پایه 1 آیسی hk527 باعث شنیدن صدای زنگ می شود.

پایه 2 آیسی hk527 را به ترکیب موازی مقاومت 220 کیلواهم و خازن 4.7 میکروفاراد وصل کنید.در اینجا نیز به جهت مثبت و منفی خازن دقت کنید.پایه 3 آیسی hk527 را نیز به ترکیب موازی مقاومت 100 کیلواهم وخازن 3.3 میکروفارد وصل کنید در اینجا نیز به جهت مثبت ومنف خازن دقت کنید.

پایه 6 و 7 آیسی را با یک مقاومت 620 کیلو اهم به یکدیگر متصل کنید.

پایه 4 آیسی را نیز به منفی منبع تغذیه و پایه 8 را به مثبت منبع تغذیه متصل نمایید.

پایه 5 آیسی hk527 را به بیس ترانزیستور 2N3904 کنید.امیتر این ترانزیستور را به منفی منبع تغذیه متصل نمایید.وکلکتور آنرا به بیس ترانزیستور 2N3906 متصل کنید.کلکتور این ترانزیستور را به منفی منبع تغذیه و امیتر آنرا به منفی بلندگو متصل کنید.سر مثبت بلندگو را به مثبت منبع تغذیه اتصال دهید.

تمامی موارد فوق در نقشه کاملا مشخص است.

حال زمانیکه کلید را فشار دهید پایه 1 هر دو آیسی ولتاژ دار می شوند.پایه 1 آیسی 4026 تعداد دفعات زنگ خوردن و پایه 1 آیسی hk527 باعث ایجاد صدای تون در پایه 5 آیسی hk527 و تحریک بیس ترانزیستور 2N3904 که ترانزیستور NPN است.برای تقویت این تحریک کلکتور این ترانزیستور امیتر مشترک را به بیس ترانزیستور PNP که 2N3906 است.،متصل شده است.کلکتور این ترانزیستور به منفی منبع تغذیه و امیتر آن به سر منفی بلندگو متصل می شو د.و سمت منفی بلندگو به این صورت ایجاد می شود.

هر بار که شما کلید push-bottom متصل شده به پایه یک آیسی hk527 را فشار دهید.صدای دینگ دانگ را به همراه افزایش یک شماره در 7segment مشاهده خواهید کرد.اگر کلید push-bottom که به پایه 15 آیسی 4026 متصل شده است.،را فشار دهید.7segment عدد صفر را نشان خواهد داد.

به کلید یک حالته نیز در نقشه نگاه کنید.این کلید فقط عمل نمایش شمارش را کنترل می کند و تاثیری در صدای دینگ دانگ ندارد.

img/daneshnameh_up/3/38/ding2.gif

آیسی HK527


این آیسی در اسباب بازیها،سیستمهای امنیتی،زنگ در، و موارد دیگر کاربرد دارد.
8 پایه دارد.،پایه 4 پایه زمین،پایه 8 پایه تغذیه مثبت است.این آیسی دارای دو تن متفاوت در هنگام تحریک شدن است.تحریک این آیسی توسط پایه 1 صورت می گیرد و در هر بار تحریک دو عدد پالس در پایه 5 ایجاد می شود.
پایه E1,E2 مربوط به کیفیت صدای خروجی است.پایه x,y مربوط به طول پالس ایجاد شده در پایه خروجی یا 5 است.

اگر به جای مقاومت 620 کیلو اهم در پای های x,y مقاومت 10 کیلواهم قرار دهید صدای تیزی خواهید شنید.هر چه این مقاومت کمتر باشد. صدای شنیده شده تیزتر و کوتاه تر خواهد بود.و هر چه این مقاومت بیشتر باشد.،صدای خروجی بم تر و فاصله زمانی بین دینگ و دانگ بیشتر خواهد بود.

البته برای شنیدن صدای مطلوب رنج مقاومت می بایست بین 270 کیلو اهم تا 620 کیلو اهم باشد.

img/daneshnameh_up/0/09/hk5273.jpg


همانطور که در شکل مشاهده می کنید.،زمانیکه پایه TG که پایه 1 آیسی hk527 تحریک شود دوعدد پالس دینگ دانگ به صورت زیر ایجاد می شود.

img/daneshnameh_up/8/8b/tg10.jpg


آیسی CD4026


این آیسی جهت نمایش دسیمال اعداد در 7segment کاربرد دارد.
جهت نمایش می بایست.،پایه display enable IN که پایه 3 آیسی است.HIGH یا به عبارتی به مثبت ولتاژ وصل شود.پایه 15 مربوط به RESET شدن یا راه اندازی مجدد است.که با HIGH شدن آن شمارنده عدد صفر را نشان خواهد داد.این دو پایه در نقشه مدار مشخص است.

همچنین بینید


فهرست پروژه های الکترونیکتعداد بازدید ها: 53857


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..