منو
 صفحه های تصادفی
جنگ یرموک
رشته علوم کامپیوتر
درگیری و مبارزه
پیوند قرنیه
امام زمان علیه السلام در قرآن - الطارق 86 : 16
تاریخ ایران
به خاک سپاری امام حسن علیه السلام
فرد وپیل
مراقبین دوران کودکی امام حسین علیه السلام
گروسولار
 کاربر Online
952 کاربر online

مجذور کای

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی
(cached)


این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


مجذور کای


هنگامی که نمونه بین دسته های گسسته ای پخش شده باشد مثلاً گیاهان بلند و کوتاه قد پخش مربع کای به دفعات استفاده می شود، فرمول تبدیل داده های آزمایشگاهی دسته بندی شده به مقدار مربع کای به صورت زیر است:
که در آن Xحرف یونانی کای است، Oعدد های مشاهده شده برای یک دسته، Eاعداد مورد انتظار برای آن دسته است و به معنی عملیات جمع بین همه ی دسته هاست.
مقدار 06/0 برای مربع کای برای داده های مندل براساس نسبت 3:1 در جدول 1 محاسبه شده است
img/daneshnameh_up/1/1f/bioMj0021.jpg
تجزیه مربع کای برای یکی از آزمایشهای مندل با فرض نسبت 3:1
اگر مندل نسبت 1:1 را در نظر می گرفت مربع کای حاصل از داده های او برابر 45/244 می شد ( جدول 2 )
img/daneshnameh_up/f/f8/bioMj0022.jpg
تجزیه ی مربع کای برای یکی از آزمایش های مندل با فرض نسبت 1:1
اما این مقادیر مربع کای به تنهایی معنی زیادی ندارند: آن ها احتمال نیستند. مقادیر مربع کای باید با تعیین اینکه نسبت به سطح زیر نمودار پخش مربع کای کجا قرار می گیرند به احتمال تبدیل شوند ما معمولاً یک جدول مربع کاوی مانند در جدول 3 را مورد استفاده قرار می دهیم که در آن این احتمال ها قبلاً محاسبه شده قبل از اینکه ما بتوانیم از این جدول استفاده کنیم باید مفهوم درجه ی آزادی را تعریف کنیم.) جدول 3(
img/daneshnameh_up/3/31/bioMj0023.gif
مقادیر مربع کای
::
آزمایش دوباره فرمول مربع کای و جدول های 1 و 2 نشان می دهد که هر دسته مشارکتی در مقدار مربع کای کل دارد چون مربع کای یک مقدار مجموع است ما انتظار داریم که مقدار کل آن با افزایش تعداد دسته ها افزایش یابد این بدان معناست که تعداد دسته های بیشتر مقدار مربع کای بیشتری را نتیجه می دهد حتی اگر نمونه ی ما به خوبی با نسبت فرض شده تناسب داشته باشد بنابراین ما باید راهی برای نشان دادن دسته ها پیدا کنیم و این کار با درجه ی آزادی انجام می شود که پایه ی آن یک شمارش از دسته های مستقل است. در داده ها مندل تعداد کل 1064 است که از آن ها 787 تا ساقه ی بلند دارند پس گروه دارای ساقه های کوتاه باید شامل 277 گیاه باشد و یک دسته ی مستقل نیست. برای اهداف ما در این جا درجه آزادی برابر تعداد دسته ها منهای یک است بنابراین با دو دسته فنوتیپ یک درجه آزادی داریم.
جدول 3، جدول احتمالات مربع کای به این صورت خوانده می شود. درجه های آزادی در ستون سمت چپ خوانده می شود ما به ردیف اول توجه می کنیم که در آن درجه ی آزادی برابر یک است عددهای بالای جدول احتمالها هستند. ما به ستون قبل از آخر توجه می کنیم که عدد 05/0 در بالای آن قرار دارد. بنابراین این اطلاعات را از جدول به دست می آوریم: اگر مربع کای 841/3 یا بیشتر باشد احتمال درست بودن فرض 05/0 است اگر ما این عبارت را بسنجیم پی می بریم که یک صورت از همان چیزی که در بحث پخش فراوانی گفتیم. ما می خواهیم بدانیم که مربع کای چقدر باید بزرگ باشد تا مربوط به 05/0 غیر قابل قبول سطح زیر نمودار شود برای آزمایش مندل روی گیاهان مربع کای بحرانی ( در 05/0 =p و با یک درجه آزادی، برابر 841/3 است این مقداری است که ما مقادیر مربع کای محاسبه شده را با آن مقایسه می کنیم ( مثلاً 6/0 و 45/244 را) از آن جایی که مربع کای مربوط به نسبت 3:1 برابر 6/0 است که از مقدار بحرانی 841/3 کمتر است نمی توانیم فرضیه ی مربوط به نسبت 3:1 را رد کنیم اما از آن جایی که برای نسبت 1:1 برابر 45/244 است از مقدار بحرانی بزرگتر است فرضیه ی مربوط به نسبت 1:1 را رد می کنیم. اما توجه کنید که یک بار تست مربع کای را برای نسبت 3:1 انجام دادیم و نتوانستیم این فرضیه را رد کنیم تست آماری دیگری لازم نیست : داده های مندل با نسبت 3:1 سازگار است.
یک اخطار برای وقتی که از مربع کای استفاده می کنیم: اگر عدد مورد انتظار در هر دسته ای کمتر از 5 باشد برداشت ما قابل اعتماد نیست در آن مورد آزمایش می تواند تکرار شود تا یک اندازه ی نمونه ی بزرگتر بدست آید یا دسته ها با هم ترکیب شوند توجه کنید که تست مربع کای همیشه برای همه ی اعداد انجام می شود نه نسبت ها و درصد ها.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0037.pdf
تعداد بازدید ها: 35159


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..