منو
 صفحه های تصادفی
مدیتیشن
عمار یاسر
براکتئول
ارکسپور
ابو طاهر فیروز شاه دیلمی
عوامل اختلاف قرائتها
اعجاز امام صادق علیه السلام درباره چشمه و درخت خرما
کروموفور
زندگینامه ادموند هالی
سودالیت
 کاربر Online
917 کاربر online

فیزیک پلاسما

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > فیزیک نوین > فیزیک پلاسما
(cached)فیزیک پلاسما (Plasma Physics)فهرست مقالات فیزیک پلاسما


مباحث علمی
مباحث کاربردی و تجربی

فضای بین سیاره‌ای آینه مغناطیسی
خنثایی پلاسما پلاسما و کاوه الکتریکی
معادلات هیدرومغناطیس ماشین توکاماک
سوق ذرات در پلاسما امواج سیکلوترون
اثر تنگش حفاظ دبای
همجوشی کنترل شده تله مغناطیسی
نوسانات پلاسما توفان خورشیدی
پلاسمای داغ توفان مغناطیسی
تاج خورشیدی همجوشی لیزری
فضای بین ستاره‌ای ماشین پلاسمای ICF
پلاسمای چرخان برش پلاسما
تاج خورشید پلاسما در فلزات
انتشار امواج در پلاسما لیزر فیوژن
پلاسمای طبیعی طول دبای
یونسفر امواج صوتی در پلاسما
تخلیه الکتریکی آشکارسازی ذرات
تبدیل ترمویونی ماشین M.H.D
پلاسمای ستاره‌ای لیزر مولکولی در اکسید کربن
امواج آلفون امواج یونسفر
چگالی پلاسما عدد پلاسمایی
ضریب یونش پلاسما کاربرد عدسی پلاسما
اشعه کیهانی آشکارساز مایکلسون و مورلی
گرمایش پلاسما پلاسما در تولید امواج لیزر
اصطاحات پلاسما تشخیص اشعه ایکس در توکاماک
دمای پلاسما محفظه مغناطیسی پلاسماسفر
رفتارجمعی ذرات پلاسما فرکانس نوسان پلاسما
پتانسیل پلاسما یونوگرام حقیقی پلاسما
معیار پلاسما برگه پلاسما
ذره در میدان الکترومغناطیسی الکترون مصنوعی
سوق پلاسمایی برهمکنش پلاسما
قضیه لارمور باد خورشیدی و شهاب
کمربند تشعشعی زمین پروپ رادیو فرکانس فلزی
خمش میدان الکترومغناطیسی چشمه پلاسما
خوشه پلاسمایی امواج لانگمیر
ناپایداری پلاسما چشمه فواره پلاسمایی
ضریب دی الکتریک پلاسما خنثی شدن بار فضا
ضریب شکست پلاسما پلاسمای طبیعی
ناوردایی در پلاسما کوتوله سفید
امواج پلاسما کوتوله سیاه
نظریه سیالی پلاسمای پلاسمای خورشید
انتقال خطوط میدان پلاسما ستاره نوترونی
نظریه کوانتومی پلاسما منبع باریکه پلاسما
پلاسمای غباری
پلاسما و مغناطیس
خواص الکترو مغناطیسی پلاسما
قطبش پلاسما
پلاسمای رقیق
معادله پیوستگی پلاسما
معادله حرکت سیال
معادلات سیالی پلاسما
موج الکترونی پلاسما
شبه خنثایی پلاسما
فرکانس مشخصه پلاسما
معادله پاشندگی پلاسما
امواج لانگمیر پلاسما
امواج اهم و گروس
امواج یون صوتی پلاسما
تقریب پلاسمایی
نوسانات الکترونی پلاسما
فرکانس دورگه پایین پلاسما
امواج الکترومغناطیسی
چرخش پلاسما
همگرایی و واگرایی پلاسما
پاسمای غلیظ
مقاومت ویژه پلاسما
پخش موج در پلاسما
پرامترهای پراکندگی پلاسما
پلاسمای پایستار
خنثی شدن بار پلاسما
چشمه پلاسما
چشمه فواره پلاسمایی
انتقال و پخش در پلاسما
تشکیل یونسفر
مقطع یونش پلاسماسفر
پلاسماسفر
پلاسماپوزپلاسما گاز شبه خنثایی از ذرات باردار و خنثی است که رفتار جمعی از خود ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که واژه پلاسما به گاز یونیزه شده‌ای اطلاق می‌شود که همه یا بخش قابل توجهی از اتمهای آن یک یا چند الکترون از دست داده و به یونهای مثبت تبدیل شده باشند. یا به گاز به شدت یونیزه شده‌ای که تعداد الکترونهای آزاد آن تقریبا برابر با تعداد یونهای مثبت آن باشد، پلاسما گفته می‌شود.
دید کلی

می‌دانیم که برای ماده سه حالت جامد ، مایع و گاز در نظر گرفته می‌شود. اما در مباحث علمی معمولا یک حالت چهارم نیز برای ماده فرض می‌شود. حدوث طبیعی پلاسما در دماهای بالا ، سبب تخصیص عنوان چهارمین حالت ماده به آن شده است. یک نمونه بسیار طبیعی از پلاسما آتش است، بنابراین خورشید نمونه‌ای از پلاسمای داغ بزرگ است.

حدود پلاسما

اغلب گفته می‌شود که 99% ماده موجود در طبیعت در حالت پلاسماست، یعنی به شکل گاز الکتریسته داری که اتمهایش به یونهای مثبت و الکترون منفی تجزیه شده باشد. این تخمین هر چند ممکن است خیلی دقیق نباشد ولی تخمین معقولی است از این واقعیت که درون ستارگان و جو آنها ، ابرهای گازی و اغلب هیدروژن فضای بین ستارگان بصورت پلاسماست. در نزدیکی خود ما ، وقتی که جو زمین را ترک می‌کنیم بلافاصله با پلاسمایی مواجه می‌شویم که شامل کمربندهای تشعشعی وان آلن و بادهای خورشیدی است.

در زندگی روزمره نیز با چند نمونه محدود از پلاسما مواجه می‌شویم. جرقه رعد و برق ، تابش ملایم شفق قطبی ، گازهای داخل یک لامپ فلورسان یا لامپ نئون و یونیزاسیون ، مختصری که در گازهای خروجی یک موشک دیده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که ما در یک درصدی از عالم زندگی می‌کنیم که در آن پلاسما بطور طبیعی یافت نمی‌شود.

آیا کلمه پلاسما یک کلمه بامسما است؟

کلمه پلاسما ظاهرا بی‌مسما به نظر می‌رسد. این کلمه از لغت یونانی πλάσμα,-ατος,τό آمده است که هر چیز به قالب ریخته شده یا ساخته شده را گویند. پلاسما به علت رفتار جمعی که از خودشان نشان می‌دهد، گرایشی به متأثر شدن در اثر عوامل خارجی ندارد و اغلب طوری عمل می‌کند که گویا دارای رفتار مخصوص به خودش است.

حفاظ دبای

یکی از مشخصات اساسی رفتار پلاسما ، توانایی آن برای ایجاد حفاظ در مقابل پتانیسیلهای الکتریکی است که به آن اعمال می‌شوند. فرض کنید بخواهیم با وارد کردن دو گلوله بارداری که به یک باتری وصل شده‌اند یک میدان الکتریکی در داخل پلاسما بوجود آوریم. این گلوله‌ها ، ذرات یا بارهای مخالف خود را جذب می‌کنند و تقریبا بلافاصله ، ابری از یونهای اطراف گلوله منفی و ابری اطراف گلوله مثبت را فرا می‌گیرند. اگر پلاسما سرد باشد و هیچگونه حرکت حرارتی وجود نداشته باشد، تعداد بار ابر برابر بار گلوله می‌گردد، در این صورت عمل حفاظ کامل می‌شود و هیچ میدان الکتریکی در حجم پلاسما در خارج از ناحیه ابرها وجود نخواهد داشت. این حفاظ را اصطلاحا حفاظ دبای می‌گویند.

معیارهای پلاسما

  • طول موج دبای (λD) باید خیلی کوچکتر از ابعاد پلاسما (L) باشد.

  • تعداد ذرات موجود در یک کره دبای (ND) باید خیلی بزرگتر باشد.

  • حاصلضرب فرکانس نوسانات نوعی پلاسما (W) در زمان متوسط بین برخوردهای انجام شده با اتمهای خنثی (t) باید بزرگتر از یک باشد.

کاربردهای فیزیک پلاسما

  • تخلیه‌های گازی: قدیمی‌ترین کار با پلاسما ، مربوط به لانگمیر ، تانکس و همکاران آنها در سال 1920 می‌شود. تحقیقات در این مورد ، از نیازی سرچشمه می‌گرفت که برای توسعه لوله‌های خلأی که بتوانند جریانهای قوی را حمل کنند و در نتیجه می‌بایست از گازهای یونیزه پر شوند احساس می‌شد.

  • همجوشی گرما هستهای کنترل شده: فیزیک پلاسمای جدید (از حدود 1952 که در آن ساختن راکتوری بر اساس کنترل همجوشی بمب هیدروژنی پیشنهاد گردید، آغاز می‌شود.

  • فیزیک فضا: کاربرد مهم دیگر فیزیک پلاسما ، مطالعه فضای اطراف زمین است. جریان پیوستهایی از ذرات باردار که باد خورشیدی خوانده می‌شود، به مگنتوسفر زمین برخورد می‌کند. درون و جو ستارگان آنقدر داغ هستند که می‌توانند در حالت پلاسما باشند.

  • تبدی

تعداد بازدید ها: 142325


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..