منو
 کاربر Online
889 کاربر online

فاکتور F

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی
(cached)


این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


فاکتور F


نشان داده شد در بعضی مواقع اگر سلول های دهنده ماه ژنتیکی برای زمان طولانی نگاه داشته شوند توانایی خود را به عنوان سلول Donorاز دست می دهند ولی می توانند فعالیت خود را مجدداً در مجاورت سلول های Donor فعال بازیابند. این حقیقت منجر به این فرض شد سویه ای که دارایfertility factor ( فاکتور F) باشد بعنوان سویه مذکر (donor)است که با علامت نشان داده می شود. سویه ای که فاکتور Fرا ندارد به عنوان مونث در نظر گرفته شد و به عنوان پذیرنده مواد ژنتیکی در طول هم یوغی عمل می کند.
فاکتور Fیک پلازمید است کلمه پلازمید اولین بار توسط لدربرگ به کار گرفته شد و به ذرات ژنتیکی اشاره دارد که به صورت مستقل و خود همانند ساز عمل می کنند. پلازمیدها تقریباً همیشه DNAدو رشته ای حلقوی هستند. ( پلازمید در قلب تکنولوژی DNA نو ترکیب قرار گرفته است. ) آن ها DNA های حلقوی، اضافی هستند که بسیاری از باکتریها حمل می کنند و معمولاً از کروموزوم باکتری کوچکتر می باشند.
انتقال فاکتور Fدر هم یوغی بیشتر از انتقال سایر مواد ژنتیکی صورت می گیرد. در هم یوغی به ازای هر سلول یک سلول نوترکیب بوجود می آید در حالی که در هم یوغی انتقال فاکتور F و تبدیل به تقریباً به ازای یکی از هر پنج سلول هم یوغ شده صورت می پذیرد. البته سویه ای از E.coliکشف شده که سرعت انتقال مواد ژنتیکی آن یکصد برابر سلول عادی است. این سویه E.coliبا نام Hfrخوانده می شود. (High frequency of recombination). چندین پدیده دیگر به همراه این سرعت بالای انتقال مواد ژنتیکی رخ داد. اولاً : توانایی انتقال فاکتور F در این سویه تقریباً به صفر تنزل کرد. ثانیاً همه جایگاه های ژنی با سرعت یکسانی انتقال داده نمی شوند. برخی جایگاه ها با سرعت بیشتری نسبت به سایر جایگاه ها انتقال داده می شوند.
سلولهای اشرشیا کلی معمولاً با piliهای مو مانندی پوشیده شده اند (fimbria). سلول های و Hfrیک تا سه پیلی اضافه دارند که F_piliیا پیلی جنسی خوانده می شوند. در طول هم یوغی این پیلی های جنسی یک پل ارتباطی بین سلول های ( یا Hfr) و بوجود می آورند.
شکل زیر
img/daneshnameh_up/5/51/bioM0035a.jpg
هنگامی که یک اتصال برقرار شد پیلی جنسی دو سلول را به هم نزدیک می کند تا با یکدیگر در تماس باشند. انتقالDNA بوسیله ایجاد یک شکاف در پلازمید ( در سلول ) یا کروموزوم باکتریایی ( در سلولهای Hfr ) و باز شدن نسبی رشته ها صورت می گیرد. یک رشته از DNA دو رشته ای سلول دهنده یا (Hfrاز طریق غشا به سلول انتقال می یابد. همانند سازی DNAدر سلول هایو مولکول های DNA دو رشته ای را در هر دو سلول باز سازی می کند. این فاکتور Fاست که ژن های تشکیل پیلی جنسی و انتقال DNA به یک سلول هم یوغ شده را در بردارد. حداقل 22 ژن در فرآیند انتقال موثرند که ژن های لازم برای کد کردن پروتئین ها پیلی، باز شدن رشته هایDNA و تنظیم این فرایندها را شامل می شود. در فرایند هم یوغی سلول دو نور کروموزوم یا فاکتور F خود را از دست نمی دهد و فقط یک رشته از DNA دو رشته ای که منتقل می شود رشته باقیمانده به سرعت همانند سازی می کند سلول که بوسیله یک Hfrهم یوغ شده است برای مدتی دو نسخه از جایگاه های کروموزومی که انتقال داده شده است دارد. یکی کروموزوم خودش و دیگری آن که به داخل انتقال داده شده است با داشتن این دو نسخه سلول نسبتاً دیپلوئید است(یاmerzygot )DNAجدید می تواند از طریق تعدادی شکست و پیوستگی باDNA کروموزوم میزبان جفت شود. همانند آنچه در ترانسفورماسیون رخ می دهد. DNA خطی باقیمانده بزودی توسط آنزیم های تخریب کننده تخریب می شود. این فرآیند در شکل زیر نشان داده شده است.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0065.pdf
تعداد بازدید ها: 17986


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..