منو
 کاربر Online
1637 کاربر online

صور فلکی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > نجوم و اختر فیزیک > نجوم
(cached)
img/daneshnameh_up/c/c8/Sovarefalaki.jpg
دجاجه
دجاجه صورت فلکی شمالی درخشانی
است که در امتداد کهکشان راه شیری قرار دارد.
img/daneshnameh_up/0/03/Setareghotbi.jpg
ستارگان شمالی
این نقشه ستارگان ، تصویر بخش درونی نیمه
شمالی کره آسمان بر صفحه‌ای تخت است.
img/daneshnameh_up/a/a0/Jabar.jpg
سه ستاره درخشان کمربند جبار و
ستاره رجل الجبار در پای راستش
یافتن این صورت فلکی را آسان می‌کند.
img/daneshnameh_up/f/fe/Salibejonoobi.jpg
ستارگان جنوبی
این نقشه ستارگان ، تصویر نیمه جنوبی
کره آسمان بر روی صفحه‌ای تخت است.
مقدمه

از زمانهای کهن ، مردم در آسمان شب در میان گروههای ستارگان ، اشکالی خیالی دیده‌اند. با استفاده از خطوط ، آنها ستارگان این گروهها را به یکدیگر متصل کرده و اشکالی به نام صورت فلکی را تشکیل داده‌اند. امروز طبق سیستمی بین المللی آسمان پیرامون زمین به 88 منطقه تقسیم می‌شود و هر منطقه در بر گیرنده یک صورت فلکی است.

طرح هر صورت فلکی نمایانگر شیء یا جانداری است و تعدادی از آنها به یاد شخصیتهای اسطوره‌ای نامگذاری شده‌اند. از زمین ، ستارگان هر صورت فلکی مجاور یکدیگر به نظر می‌آیند، اما در حقیقت آنها فاصله بسیاری از همدیگر دارند. همگی آنها در فواصل مختلفی از زمین قرار دارند. اگر می‌توانستیم از جای دیگری از فضا به صورت فلکی جبار نگاه کنیم، طرح ستاره‌ای آن از آنچه که از زمین می‌بینیم، متفاوت می‌باشد.

کره آسمان

از زمین ، صورتهای فلکی چنین به نظر می‌رسند که به داخل کره‌ای تو خالی معروف به کره آسمان چسبیده‌اند. ظاهراً این کره هر 24 ساعت یکبار در مسیری شرقی _ غربی به دور زمین می‌گردد. شبکه‌ای از خطوط معروف به بعد و میل به اختر شناسان کمک می‌کند تا محل ستارگان کره آسمان را بیابند و نقشه‌های ستارگان ، تصویر کره‌ای فرضی بر روی صفحه‌ای تخت هستند.

ستاره قطبی و دبها

آنهایی که در نیمکره شنالی زندگی می‌کنند، می‌توانند به قطب شمال کره آسمان بنگرند. ستاره قطبی به این قطب بسیار نزدیک است. بر خلاف سایر ستارگان ، به نظر نمی‌آید که با گردش زمین به دور محورش ، ستاره قطبی در آسمان حرکت کند. صور فلکی پیرامون ستاره قطبی عبارتند از دب اکبر (خرس بزرگ) و دب اصغر (خرس کوچک).

ستاره قطبی همواره این چنین در مجاورت قطب شمال سماوی قرار نداشته و همیشه نیز چنین باقی نخواهد ماند. چون زمین اندکی در محورش تکان می‌خورد، قطب شمال همیشه به نقطه‌ای ثابت در کره آسمان اشاره نمی‌کند. در عوض در طی 25800 سال ، بخش شمالی محور زمین دایره کوچکی را در نیمه شمالی کره آسمان بجای می‌گذارد. ستارگانی که به این دایره نزدیکترند، به نوبت قطب شمال کره آسمان را نشان می‌دهند.

قدر ظاهری

هنگامی که به ستارگان درخشان در آسمان شب می‌نگریم، برخی از بقیه درخشانترند. ستاره شناسان برای بیان میزان درخشندگی ستارگان ، از یک مقیاس درخشندگی به نام قدر ظاهری استفاده می‌کنند. برای اولین بار هیپارخوس ، منجم یونانی قرن دوم پیش از میلاد ، ستارگان را این چنین طبقه بندی کرد. سپس دامنه مقیاسش برای در بر گرفتن اجرام سماوی درخشانتر و کم نورتر ، افزایش یافت.

صلیب جنوبی

ساکنان نیمکره جنوبی کره آسمان بنگرند. هیچ ستاره درخشانی مجاور این قطب نیست، اما صورت فلکی صلیب جنونی نشانه‌ای برای یافتن آن است. اگر چه صلیب جنونی از تمام صور فلکی کوچکتر است، اما در زمینه روشن کهکشان راه شیری جنوبی ، یافتن آن آسان است. با گذشت زمان، نقطه‌ای از کره آسمان که محور چرخش زمین رو به آن است، تغییر مکان می‌دهد. در طی سالها این تغییر تنها به اندازه عرض ظاهری ماه است، ولی در خلال قرنها ، این جابجایی شدید است. مثلاً اگر شهرهای نیمکره شمالی نظیر ونکوور یا لندن در 3 هزار سال قبل از میلاد وجود داشتند، ساکنانشان می‌توانستند صورت فلکی صلیب جنوبی را ببیند.

منطقة البروج

چنین به نظر می‌رسد که همزمان با گردش زمین به دور خورشید، خورشید در مقابل زمینه متغیری از ستارگان حرکت می‌کند. مسیر سالیانه خورشید به دایرة البروج و پهنه‌ای از آسمان که با زاویه تقریبی 9 درجه از طرفین آن گسترده می شود، به منطقه البروج معروف است. تمدنهای باستانی برای اندازه گیری زمان، منطقه البروج را به 12 صورت فلکی تقسیم کردند ولی اکنون صورت فلکی دیگری به نام حوا به این باریکه آسمان افزوده شده است.

صور فلکی مهم

برخی از 88 صور فلکی از سایری معروفتند، و طرحهایی دارند که فوراً تشخیص داده می‌شوند. این طرحها همچون نشانه به ستاره شناسان در یافتن آنها در آسمان شبانه کمک می‌کنند. بهترین نمونه ، جبار (شکارچی) ، از درخشنانترین صور فلکی آسمان است. صورت فلکی معروف دیگر دب اکبر (خرس بزرگ) است . دب اکبر شامل هفت ستاره درخشان است که برای مدتهای طولانی علاوه بر ستاره شناسی ، در دریانوردی نیز راهنمای مفیدی بوده‌اند.

نام لاتینی نام رایج کره آسمان (شمال/جنوب) نام لاتینی نام رایج کره آسمان (شمال/جنوب)
آندرومدا امرأة المسلسله شمال لاسرتا چلپاسه (سوسمار) شمال
آنتلیا تلمبه جنوب لئو اسد شمال
آپوس مرغ بهشتی جنوب لئو ماینر اسد اصغر شمال
آکواریوس دلو جنوب لپوس خرگوش (ارنب) جنوب
آکوئیلا عقاب هردو لیبرا میزان جنوب
آرا آتشدان جنوب لوپوس گرگ جنوب
آریس حمل شمال لینکس سیاهگوش شمال
اوریگا ارابه ران شمال لیرا شلیاق (چنگ رومی) شمال
بوتیس عوا (گاوران) شمال منزا کوهمیز جنوب
سیلوم قلم جنوب میکروسکوپیوم میکروسکوپ جنوب
کاملوپاردالیس زرافه شمال مونوسرس تکشاخ هردو
سرطان خرچنگ شمال موسکا ذبابه (مگس) جنوب
کانیزوناتیکی سگهای شکاری شمال نرما گونیا جنوب
کانیس میجر کلب اکبر جنوب اکتناز ثمن جنوب
کانیس ماینر کلب اصغر شمال آفیکوس حوا (مار افسای) هردو
کاپریکوموس جدی جنوب اریون شکارچی (جبار) هردو
کارینا حمال جنوب پاو طاووس جنوب
کاسیوپیا ذات الکرسی شمال پگاسوس فرس اعظم (اسب بالدار) شمال
سنتاروس قنطروس جنوب پرسیوس برساوش شمال
سفیوس قیفاووس شمال فونیکس عنقا(سیمرغ) جنوب
سیتوس قیطس هردو پیکتور سه پایه نقاش جنوب
شاملئون حربا (آفتاب پرست) جنوب پیسیز حوت شمال
سیرسینوس دوپرگار جنوب پیسیزآسترینوس حوت جنوبی جنوب
کلومبا حمامه(کبوتر) جنوب پایپس کشتی دم جنوب
کمابرنیسیس گیسوان برنیکه شمال پیکسیس قطب نما جنوب
کرونا آسترالیس اکیل جنوبی جنوب رتیکولوم شبکه جنوب
کرونا بوریالیس اکیل شمالی شمال ساجیتا سهم (تیر) شمال
کروس کلاغ جنوب ساجیتاریوس قوس (رامی) عقرب
کریتر باطیه جنوب اسکالپتر حجار (سنگتراش) جنوب
کراکس صلیب جنوبی جنوب اسکاتوم سپر جنوب
سیگنوس دجاجه (قو) شمال سرپنس حیه(مار) هردو
دلفینوس دلفین شمال سکستانز السدس هردو
درادو ماهی طلایی (ابوسیف) جنوب تاروس ثور شمال
دراکو اژدها شمال تلسکوپیوم تلسکوپ جنوب
ایکولیوس قطعه الفرس شمال تریانگولوم آسترال مثلث جنوبی جنوب
اریدانوس نهر جنوب توکانا طوقان جنوب
فروناکس کوره جنوب اورسا میجر دب اکبر شمال
جمینی جوزا (دوپیکر) شمال اورسا ماینر دب اصغر شمال
گراس درنا جنوب ولا بادبان جنوب
هرکولیس هرکول شمال ویرگو سنبله هردو
هارولوجیوم ساعت جنوب ولانز ماهی پرنده جنوب
هایدرا شجاع (مار باریک) هردو ولپکیولا ثعلب(روباه) شمال
هایدروس هیه الماء (مار آبی) جنوب ایندوس هندی جنوب
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صور فلکی مهم به لینک زیر مراجعه فرمایید:


تعداد بازدید ها: 338206


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..