منو
 کاربر Online
1316 کاربر online

روش تبلیغ ماتریالیسم

تازه کردن چاپ
دانشنامه
(cached)انسان الهی و انسان مادی


برای من که با شور و شوق و علاقه زائد الوصفی فلسفه الهی و فلسفه مادی‏ را تعقیب و مطالعه و بررسی می‏کردم ، در همان سالها که هنوز در قم بودم‏ مسلم و قطعی شد که فلسفه مادی واقعا فلسفه نیست و هر فردی که عمیقا فلسفه الهی را درک کند و بفهمد ، تمام تفکرات و اندیشه‏های مادی را نقش‏ بر آب می‏بیند و تا امروز که بیست و شش سال از آن تاریخ می‏گذرد و در همه این مدت از مطالعه این دو فلسفه فارغ نبوده‏ام ، روز به روز آن‏ عقیده‏ام تأیید شده که فلسفه مادی فلسفه کسی است که فلسفه نمی داند .

از همان اوایل که به مطالعه این دو فلسفه پرداختم ، سعی‏ام این بود که‏ وجوه اختلاف این دو فلسفه را دقیقا و عمیقا درک کنم . می‏خواستم بدانم‏ راه این دو فلسفه در کجا از هم جدا می‏شود و نقطه اصلی اختلاف نظر کجاست‏ ؟

آنچه خودم در این جهت می‏فهمیدم این بود که نقطه اصلی اختلاف نظر ، دایره " وجود " و " واقعیت " است :

مادی ، واقعیت و وجود را در انحصار آنچه مادی است یعنی در انحصار آنچه جسم و جسمانی است ، آنچه به نحوی دارای ابعاد مکانی و زمانی است ، آنچه دستخوش تغییر و تحول است ، آنچه قابل اشاره حسیه است ، آنچه‏ محدود و نسبی است می‏داند و به واقعیتی ورای این واقعیتها قائل نیست .


الهی ، واقعیت و وجود را در انحصار این امور نمی داند ، این امور را بخشی از واقعیت می‏شمارد نه تمام واقعیت . الهی بر خلاف مادی به‏ واقعیات غیر مادی و نامحسوس و مجرد از زمان و مکان و حرکت ، به‏ واقعیت ثابت و جاودانه ، ایمان دارد .


پس مکتب مادی مکتب انحصار است و مکتب الهی مکتب ضد انحصار .

ولی وقتی که به کتب مادیین مراجعه می‏کردم می‏دیدم مطلب به شکل دیگر طرح می‏شود .

مثلا به این شکل طرح می‏شود که مسأله اساسی فلسفه - که فلاسفه‏ را به دو اردوی کاملا مختلف تقسیم می‏کند - این است که آیا ماده مقدم‏ است یا شعور ؟

آیاعین مقدم است یا ذهن ؟

آنان که ماده را مقدم بر شعور و عین را مقدم بر ذهن می‏دانند ، یعنی ماده را خالق شعور و عینیت را منشأ ذهنیت می‏شمارند ، گروه ماتریالیستها هستند و آنان که شعور را خالق ماده‏ و ذهن را آفریننده عین می‏دانند ، گروه ایده آلیستها و متافیزیسینها و مذهبیها هستند .

و یا آنجا که منطق دیالکتیک را شرح می‏دهند می‏گویند :

دیالکتیک برخلاف متافیزیک ، طبیعت را مجموعه تصادفات اشیاء و پدیده‏هایی که از یکدیگر مجزا و منفرد بوده و به یکدیگر وابستگی ندارند ، نمی‏داند ، دیالکتیک برخلاف متافیزیک که برای طبیعت یک حالت آرامش و رکود و سکون تغییر ناپذیر قائل است ، آن را متحرک و در حال تحولات پی‏ در پی می‏داند ، دیالکتیک برخلاف متافیزیک . . .

وقتی که طرح این مسائل را در کتب مادیین به این شکل و به این صورت‏ می‏دیدم ، در اندیشه فرو می‏رفتم که چرا مسائل به این صورت طرح می‏شود ؟

ذهنم را به کتب و اندیشه‏های الهیون که با آنها آشنا بودم‏ معطوف می‏کردم ، می‏دیدم چنین مسائلی برای الهیون مطرح نیست و نمی تواند مطرح باشد .

ذهن مقدم بر عین و خالق عین است یعنی چه ؟

کجا گفته‏اند جهان‏ یک سلسله اجزای منفرد و بی رابطه با یکدیگر است ؟

کدام فلسفه الهی‏ می‏گوید جهان ثابت و راکد است ؟

عمیق ترین نظریه‏ها درباره اینکه جهان‏ یک " واحد حرکت " است ، از طرف الهیون عنوان و اثبات شده است .

طولی نکشید که راز و رمز این گونه طرح کردنها از طرف مادیین بر من‏ روشن شد . آن راز چه بود ؟

یک چیز ، یک چیز بسیار ساده :

ضعف منطق‏ مادیین و ترس آنها از مواجهه با مسائل در چهره اصلی .

مادیین کاملا احساس کرده‏اند که اگر مسائل را به صورت اصلی و صحیح مطرح‏ کنند ، کلاهشان سخت پس معرکه است ، ناچار کانالهای انحرافی ایجاد می‏کنند و مغلطه به کار می‏برند . اندیشه‏های مادی در جهان اسلام و در فرهنگ و تمدن اسلامی سابقه طولانی‏ دارد .

از آیات قرآن بر می‏آید که اندیشه انکار خدا و معاد در عصر جاهلیت در میان مردم جزیره العرب وجود داشته است . از قرن دوم هجری که‏ اختلاط ملل مختلف آغاز شد و برخورد عقاید و آراء سخت اوج گرفت ، مادیین‏ در کمال آزادی عقاید و اندیشه‏های خویش را در محافل علمی و در مجالس‏ علنی ابراز می‏داشتند و دیگران را به پیروی از مکتب خویش دعوت می‏کردند .

احیانا در مسجد الحرام و یا مسجد النبی حلقه تشکیل می‏دادند و به گفتگو درباره عقاید خویش می‏پرداختند . اینچنین آزادی برای مادیین در هیچ محیط مذهبی در جهان سابقه ندارد . با همه اینها ، با آنکه اندیشه‏ها ی مادی‏ همواره در محافل علمی و غیر علمی مطرح بود ، این اندیشه‏ها طرفدارانی از اندیشمندان واقعی به دست نیاورد .

افرادی بوده‏اند که مادی فکر می‏کرده‏اند ، ولی هیچ گاه شخصیت برجسته صاحبنظر علمی را نمی یابیم که واقعا پیرو مکتب مادی باشد .

آنچه احیانا به ابن مقفع و محمد بن زکریای رازی و یا خیام نسبت داده می‏شود ، اساس درستی ندارد و غالبا دشمنان اینها روی‏ اغراض شخصی این نسبتها را داده‏اند (رجوع شود به کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران بخش سوم ، فصل‏ فلسفه و حکمت .)

با اینکه در همه دوره‏ها زنادقه و دهریینی بوده‏اند که با شعر و نثر و خطابه عقاید خویش را تبلیغ می‏کرده‏اند ، ما از نظر تاریخ اندیشه به‏ اندیشه‏ای قابل طرح از مادیین بر نمی‏خوریم .
اندیشه‏هایی که به سود فلسفه‏ مادی و به عنوان اشکال و ایرادی بر فلسفه الهی طرح شده از طرف خود الهیون طرح شده است .از این رو مادیین در جهان‏ اسلام " تاریخ " و سرگذشت دارند ، اما اندیشه‏های مادی " تاریخ " و سرگذشتی ندارد .

روش مادیون در نیم قرن اخیر


در نیم قرن اخیر ، فلسفه مادی در ایران و سایر کشورهای اسلامی در اثر ترجمه کتب فلاسفه مادی غرب جانی تازه گرفت و پیروانی به دست آورد ، ولی در همان حمله اول بی پایگی‏اش ظاهر شد و از پای درآمد ، معلوم شد که‏ اندیشه‏های مادی با همه زرق و برقهای ظاهری ، محتوایی ندارد .

کاملا مشهود است که ماتریالیستهای ایران در برابر الهیون پاسخی ندارند و جز تکرار همان سخنان همیشگی کاری از آنها ساخته نیست .

آنان ترجیح می‏دهند که خود را درگیر این مسائل نکنند و همان روش " سراسر تبلیغی " را که با آن‏ آشنا هستیم ادامه دهند .

تحریف شخصیتها


ماتریالیستهای ایران اخیرا به تشبثات مضحکی دست زده‏اند . این تشبثات‏ بیش از پیش فقر و ضعف این فلسفه را می‏رساند . یکی از این تشبثات " تحریف شخصیتها " است . کوشش دارند از راه تحریف شخصیتهای‏ مورد احترام(مانند حافظ ، سعدی ،فردوسی و ... ) اذهان را متوجه مکتب و فلسفه خود بنمایند .

تفسیر مادی آیات قرآن‏ کریم


ماتریالیسم در ایران در یکی دو سال اخیر به نیرنگ تازه‏ای بس خطرناک‏ تر از " تحریف شخصیتها " دست یازیده است و آن تحریف آیات قرآن‏ کریم و تفسیر مادی محتوای آیات با حفظ پوشش ظاهریکه فهمید همه پدیده‏های اجتماعی ریشه مادی طبقاتی دارد ، خودبخود پیوند خویش را با مذهب قطع می‏کند .منبع : علل گرایش به مادیگری
نویسنده : استاد مرتضی مطهری
صفحه :13
تعداد بازدید ها: 11466


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..