منو
 صفحه های تصادفی
موید آی‏اِبه
نحوه نگهداری مواد شیمیایی
مدیریت تکنولوژی
آزمایش مواد غذایی لازم برای رویش دانه
امام خمینی - مقابله با ستمگران
کاربردهای انتگرال II
تحولات افلاک
فضیلت فقر و حسن عاقبت آن
رسوب شناسی
علم امام حسن مجتبی علیه السلام
 کاربر Online
369 کاربر online

رشته کوههای نوع آند

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زمین شناسی > زمین شناسی ساختمانی
(cached)

مقدمه

کوههای آند ، نمونه به نسبتا ساده کمربند کوههای ناشی از زیرراندگی سنگ کره اقیانوسی مجاور یک حاشیه قاره است. شواهد اندکی دال بر زمینگان بر افزوده وجود دارد. ولی زمین شناسی کل رشته آند ، به نفضیل شناخته نشده و تغییرات قابل توجهی در ساختار و رفتار سنگ کره در طول این کمربند کوهها وجود دارد.

ساختار زمین شناسی عمومی کوههای آند پرو

آند در پرو دو کمربند چین خورده نقریبا موازی را در بر می گیرد.سن کوردیلرای غربی ، مزوزوییکترشیری وسن کودیلرای شرقی ، پالئوزوئیک پسین است. در جنوب پرو ، رشته ای چین خورده به علت در وسط قرار گرفتن فلات آلتی پلانو که شامل توالی ضخیمی از مولاسهای ترشیری است ، از هم فاصله می گیرند.
کوردیلرای شرقی مزوزوئیک در جنوب ، از تجمع ضخیم شیل سیاه – کوارتزیت ساخته شده است ، در حالیکه در شمال، شامل رس سنگهای رخساره شیست سبز مربوط به پیش از اردویسین ، همراه با گنیسهایی است که ممکن است معرف پی سنگ انتقال یافته پرکامبرین باشد.

تصویر


کوردیلرای غربی مزوزوئیک- ترشیری در طول ، به حوضه رسوبی شرقی در بردارنده سنگهای اواری و کربنات چین خورده (میوژئوسینکلال) و گودال آتشفشانی – رسوبی (یوژئوسینکلاین) به نسبت دگر شکل نشده ، تقسیم می شود.

لرزه خیزی آند

الگوی عمومی لرزه خیزی و حل سازوکار کانونی زمین لرزه ها با فرورانش ورق صفحه نازکا به زیر آند همساز است. ولی ارزیابی تفصیلی رویدادهای دقیق تر مکان یابی شده ، نشان می دهد که شیبزون بنیوف ثابت نیست. شیب زون لرزه ای در مرکز وشمال پرو ، کم و حدود 10 درجه است.
در حالیکه شیب در جنوب پرو ˚30 است. در نتیجه ، گذر بین این دو ناحیه باید به صورت منطقه ای برشی یا صفحه پایین رونده واپیچیده باشد که انجام فرورانش را با زاویه های مختلف ممکن می سازد. به نظر می رسد که شیب زون بنیوف ، اداره کننده توپوگرافی و زمین شناسی نواحی رویی باشد در روی صفحه کم شیب ، آتشفشانی کواترنر و نئوژن ناچیز است ، توپوگرافی به طور منظم ، از ساحل به قله آند افزایش می یابد و لرزه خیزی کم عمق ، ناحیه ای پهناور را فرا می گیرد. در روی صفحه ای با شیب تندتر ، آتشفشانی نئوژن و هولوسن وجود دارد. دره ای طولی سین کوردیلرای شرقی و غربی ایجاد شده است که رسوبهای آلتی پلانو را در برمی گیرد و لرزه خیزی به زوف بنیوف نسبتا باریی محدود است.

تصویر


مدل زمین ساخت صفحه ای آند

فلات شیب قاره آمریکای جنوبی و در زمان پالئوزوئیک پسین ، با رسوبهایی به ضخامت تا 15 کیلومتر پوشیده شد. برخی از این رسوبها ، از پوسته قاره ای واقع در غرب سرچشمه گرفته است که منشا و سازو کار ناپدید شدن بعدی آن روشن نیست. رسوبگذاری دریایی در کوردیلرای شرقی پیش از پرمین متوقف شد. زیرراندگی صفحه نازکادر زمان تریاس پسین- ژوراسیک پسین و پیش از جدایش آمریکای جنوبی از آفریقا شروع شد. با فوران بازالت و آندزیت و نفوذ اندکی گرانیت در غرب. فلات قاره پالئوزوئیک ، یک کمان آتشفشانی شکل گرفت. در زمان کرتاسه پسین – ترشیری پیشین ، یک رویداد کوهزایی جزیی به سمت شرق ، جایی که در تریاس – ژوراسیک فعال بود ، رخ داد و بخش عمده باتولیت آند بر اثر مذابهای گرانیتی حد واسط حاصل از منشاهای گوشته ای جایگیر شد. فشارش افقی ناشی از این جایگیری ، به سمت شرق به پوسته منتقل شد و چین خوردگی و فراخاست کوردیلرای شرقی را بوجود آورد. آن گاه مولاس آلتی پلانو با ضخامتی تا 7 کیلومتر نهشته شد. فعالیت آتشفشانی و پلوتونیسم که در زمان میوسن شروع شد ، مرحله جدید فعالیت آذرین را نشان می دهد. تنش فشارش حاصل از نفوذ ماگما ، سبب چین خوردگی و راندگی آلتی پلانو و کوردیلرای شرقی شد. در زمان پالئوزوئیک ، حدود 15 کیلومتر مولاس از کوردیلرای شرقی و غربی به آلتی پلانو وارد شده است. در کواترنری پسین فعالیت آذرین کاهش یافت ، تنشهای فشارش رها شد و در آلتی پلانو ، فروبوم تشکیل شد که به احتمال در پاسخ به نیروی مکش فرورانش بود.

مباحث مرتبط با عنوان:
تعداد بازدید ها: 20693


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..