منو
 کاربر Online
882 کاربر online

الگوهای غیر غالب و مغلوبی

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی
(cached)


این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


الگوهای غیر از غالب – مغلوبی


در صورتی که الگوی غالب - مغلوبی مندل، تنها الگوی وراثتی موجود باشد، ما انتظار خواهیم داشت که هتروزیگوت ها فنوتیپی مشابه هموزیگوت غالب ما داشته باشند و از آمیزش هتروزیگوت ها با یکدیگر، 2 نوع زاده به نسبت 3:1 ببنیم. اما در صورتی که هتروزیگوت ها فنوتیپی به غیر از هموزیگوت های غالب و مغلوب داشته باشند و از آنها قابل تشخیص باشند، نسبت 1:2:1 بین زاده ها مشاهده می شود که بیانگر الگوی وراثتی بارز ناقص incomplete domin ancey یا Partialdomin anceاست. مانند حالتی که در آن فنوتیپ هتروزیگوت ها حالتی مابین فنو تیپ های خالص غالب و مغلوب است. برای مثال رنگ گلبرگ در برخی گیاهان.
در لاله عباسی می توان گیاهان دارای گلبرگ قرمز را با گیاهان دارای گلبرگ سفید آمیزش داد و نتیجه ان F1متشکل از گیاهان دارای گلبرگ صورتی است. اگر این گیاهان صورتی خود لقاحی داده شوند، F2حاصل از آنان نسبت 1:2:1 از زاده های سفید، صورتی و قرمز را نشان می دهد.( شکل )
img/daneshnameh_up/2/26/biom0007.JPG
در صورتی که الل مسبب رنگ قرمز را و الل مسبب رنگ سفید را بنامیم، آمیزش به صورت خواهد بود که همه زاده های آن، هتروزیگوت خواهند بود؛ . افراد هتروزیگوت، فقط 1 کپی ازلل مولد رنگیزه را دارند و فقط تا حدی رنگ قرمز به خود می گیرند. در صورتی که افراد خالص برای الل ، به میزان کافی رنگیزه خواهند داشت که کاملاً قرمز شوند. هتروزیگوت های مغلوب، ، هیچ اللی که بتواند رنگیزه تولد کند ندارند و بنابراین بی رنگ می مانند. از آنجاییکه در فرد هتروزیگوت، الل غالب، فقط تاحدی خود را نشان می دهد، این الگو بارز ناقص نام گرفته است.
با پیشرفت تکنولوژی، مثال های بیشتری از صفاتی به دست آمده است که در آنها هتروزیگوت ها از روی فنوتیپ قابل تشخیص اند. در حقیقت، غالب و مغلوبی، خواصی هستند که هم به الل های بر هم کنش کننده با هم وابسته اند و هم به اینکه ما در چه سطحی، فنوتیپ را بررسی می کنیم. برای مثال، Tay_sachs، بیماری ای که در آن هموزیگوت های بیمار قبل از 3 سالگی پس از چنین deygeerationدر مغز می میرند، در صورت هتروزیگوت بودن فرد، هیچ علامت خاصی ندارد و افراد زندگی نرمالی دارند. اما با روشهای جدید، امروزه می توان هموزیگوت ها را مشخص کرد.
همانند بسیاری دیگر از بیماری ها، عامل بیماری یک آنزیم خراب است. در افراد هموزیگوت بیمار، هیچ فعالیت آنزیمی وجود ندارد. در هتروزیگوت ها، سطح فعالیت آنزیمی کمتر از سطح نرمال دیده می شود و در هموزیگوت های نرمال، فعالیت آنزیمی کامل وجود دارد. به عنوان مثال درTay_sache، آنزیم مورد نظر، hexoseamin idaseA است که در متابولیسم چربی ها نقش دارد. هتروزیگوت ها را می توان از سطح پایین فعالیت آنزیمی آنها پیدا کرد و به آنها هشدار داد که 2 نفر هتروزیگوت، به احتمال زاده بیمار خواهند داشت.
حالت دیگری که در آن هتروزیگوت ها قابل تشخیص اند، حالتی است که در آن فنوتیپ هتروزیگوت، مابین فنوتیپ 2 هموزیگوت نیست. بلکه هتروزیگوت، هر دو نوع فنوتیپ را به طور همزمان نشان می دهد. این الگو، الگوی هم بارز،codomin ance، نام دارد. برای مثال، گروه خونیABO در انسان، یکی از این موارد است که در آن الل های A و B، نسبت به هم، هم بارز هستند. این گروه خونی، در مطالب بعدی، دقیق تر بررسی شده است. با استفاده از تکنیک الکتروفورز، در بسیاری موارد، حاصل فعالیت پروتئین های محصول هر دو الل د سلول های دیده می شود.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0004.pdf
تعداد بازدید ها: 13901


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..