منو
 کاربر Online
857 کاربر online

اقدامات فرهنگی ناصرالدین شاه

تازه کردن چاپ
اقدامات فرهنگی در دوره ناصرالدین شاه (cached)1- امیرکبیر با همت بلند وافکار مترقیانه ای که داشت، روزنامه (وقاعی اتفاقیه) را به راه انداخت و این روزنامه پس از قتل ناجوانمردانه امیر با نام (روزنامه دولت علیهن ایران) و سپس با نام (ایران) انتشار یافت.
2- فرمانها ودستورات شاه و وقایع و حوادث هر هفته که غالباً مربوط به دستگاه سلطنت بود در این روزنامه چاپ می شد.
3- روزنامه ایران در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه دارای تصاویر گردید.
4- ناصرالدین شاه در سفر اول خود به اروپا یک دستگاه چاپخانه سربی با حروف فارسی و لاتین خرید و به ایران فرستاد. این چاپخانه مدتی به علت نبودن سرپرست و حروف چین معطل ماند.
5- در سال 1292 هجری بارون لویی دو زمان فرانسوی از ناصرالدین شاه امتیاز انتشار روزنامه (لاپاتری) را به زبان فرانسه گرفت و چاپخانه به وسلة اوبه کار افتاد.
6- در این دوره چاپخانه های دیگری در تبریز و بوشهر و اصفهان دایر گردید.

اصلاحات گوناگون در عهد ناصرالدین شاه :
1. اصلاح هیئت دولت
2. احداث راه آهن
3. اصلاحات در امور نظامی
4. تأسیس پست و تلگراف
5. تأسیس ضرابخانه
6. تأثیر سفرهای خارجی شاه
7. اصلاحات مختلفمنبع:CDایرانیا

مرحله اول قاجاریه در تکاپوی قدرت
مرحله دوم : شکل گیری رسمی حکومت قاجاریه حکومت آقا محمد خان ( 1203-1212 ه . ق )
مرحله سوم : تثبیت و استواری حکومت قاجاریان سلطنت فتحعلی شاه ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : حکومت محمد شاه
مرحله پنجم : حکومت ناصر الدین شاه
مرحله ششم : مظفر الدین شاه
مرحله هفتم : مشروطه و محمد علی شاه
مرحله هشتم : استقرار مشروطه و احمد شاه
7- روزنامه هایی از قبیل روزنامه ملتی و روزنامه علمی و مریخ انتشار یافت.
8- توجه ناصرالدین شاه به امر تاریخ نویسی و ترغیب و تشویق نویسندگانی چون رضاقلی خان هدایت و محمد حسن خان منیع الدوله و لسان الملک سپهر به نوشتن کتب تاریخی یک امر طبیعی بود. زیرا ناصرالدین شاه می خواست حواث دوران سلطنت قاجاریه ناصر دورة سلطنتن خود او در کتابها ثبت و ضبط شود.
9- چند روز پس از قتل امیرکبیر ، دارالفنون به وسیله ناصرالدین شاه افتتاح شد.
10- دارالفنون تنها موسسه ای بود که شاه ایران برای نمایش تجد طلبی و ترقیخواهی خود به رخ نمایندگان خارجی می کشید.
11- ناصرالدین شاه با اطلاع قبلی و گاهی بدون اطلاع قبلی از دارالفنون بازدید می کرد و محصلین را مورد تشویق قرار می داد.
12- زمانیکه محصلین رشته مهندسی دارالفنون به رهبری استاد خود نقشه تهران را برای اولین بار ترسیم کردند و به نظر شاه رساندند مبلغ سه هزار تومان از شاه جایزه گرفتند.


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 20000


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..