منو
 کاربر Online
1090 کاربر online

اسامی مهاجران حبشه در هجرت دوم

تازه کردن چاپ
فرهنگ > الهیات > دین اسلام > شیعه > شخصیتهای معاصر > یاران
(cached)

در هجرت دوم مسلمین به حبشه، هشتاد و سه مرد و هجده زن (در مجموع 101 تن) از مکه خارج شدند که یازده مرد و چهار زن از آنان همان مهاجران سفر اول هستند که پس از بازگشت به مکه بدون درنگ به حبشه بازگشتند. اسامی این گروه 101 نفری که جعفر بن ابیطالب سرپرستی آنان را می‌کرد عبارت است از:
1) جعفر بن ابی‌طالب، برادر امام علی علیه السلام
2) اسماء، دختر عمیس، همسر جعفر. او در حبشه صاحب سه پسر شد (عبدالله، محمد، عون) و همگی در سال هفتم هجرت به مدینه باز گشتند.
3) عثمان بن عفان
4) رقیه، دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم
5) خالد بن سعید بن عاص
6) امینه، همسر خالد.
7) عبدالله بن حجش
8) عبیدالله بن حجش، برادر عبدالله
9) ام حبیبه، همسر عبدالله.
10) قیس بن عبدالله، که پس از نبرد بدر به مدینه آمد.
11) برکه، همسر قیس بن عبدالله
12) معیقب بن ابی فاطمه.
13) عمرو بن سعید بن عاص.
14) فاطمه دختر صفوان همسر عمرو بن سعید، که در حبشه از دنیا رفت.
15) ابو حذیفه بن عتبه.
16) سهله، دختر سهیل همسر ابو حذیفه.
17) ابو موسی عبدالله بن قیس اشعری که در سال هفتم به مدینه بازگشت.
18) عتبة بن غزوان.
19) زبیر بن عوام.
20) اسد بن نوفل.
21) یزید بن زمقه، که پس از نبرد بدر به مدینه آمد.
22) عمرو بن امیه، که در سرزمین حبشه از دنیا رفت.
23) طلیب بن عمیر.
24) مصعب بن عمیر، از حبشه به مکه آمد و بعد از عقبه اولی به مدینه هجرت کرد.
25) سویبط بن سعد، که به مکه آمد و سپس به مدینه هجرت کرد و در نبرد بدر حضور داشت.
26) جهم بن قیس و دو پسرش، عمرو بن جهم و خزیمة بن جهم. (نام این دو را در ردیف مهاجران نشمرده اند) *
27) ام حرمله همسر جهم، که در حبشه از دنیا رفت.
28) ابو الروم بن عمیر (برادر مصعب بن عمیر) که پس از نبرد بدر و پیش از جنگ احد به مدینه آمد.
29) عبدالرحمن بن عوف.
30) عامر بن ابی وقاص (برادر سعد بن ابی وقاص).
31) مطلب بن ازهر، که در حبشه از دنیا رفت.
32) رمله، همسر مطلب، که عبدالله را در حبشه به دنیا آورد.
33) عبدالله بن مسعود هذلی.
34) عتبة بن مسعود.
35) مقداد بن عمرو بهرانی.
36) حارث بن خالد تیمی که در سال هفتم همراه جعفربن ابی طالب با دختر خود، فاطمه، از حبشه به مکه آمد.
37) ریطة همسر حارث بن خالد، دختر حارث بن جبیله، که در حبشه یا در راه با سه فرزندش از دنیا رفت.
38) عمروبن عثمان تیمی، که پس از جنگ بدر به مدینه هجرت کرد و در قادسیه کشته شد.
39) ابو سلمه بن عبدالاسد.
40) ام سلمه همسر ابو سلمه.
41) شماس بن عثمان که از حبشه به مکه آمد و در بدر شرکت کرد و در جنگ احد به شهادت رسید.
42) هبار بن سفیان، که پس از جنگ بدر به مدینه آمد و در نبرد اجنادین کشته شد.
43) عبدالله بن سفیان، (برادر هبار) که پس از نبرد بدر به مدینه آمد و در یرموک کشته شد.
44) هشام بن ابی حذیفه، که پس از بدر به مدینه آمد.
45) سلمة بن هشام بن مغیرة، که به مکه باز گشت ولی عموی او ولید بن مغیره از هجرت او به مدینه جلوگیری کرد ولی پس از جنگ خندق به مدینه آمد.
46) عیاش بن ابی ربیعه، که از حبشه به مکه آمد و به مدینه هجرت کرد ولی برادران مادری او، ابوجهل و حارث، دو پسر هشام، در تعقیب او به مدینه آمدند و او را به مکه بازگرداندند و زندان کردند ولی پس از جنگ خندق به مدینه باز گشت.
47) معتب بن عوف، که به مکه باز گشت و به مدینه هجرت نمود و در بدر حضور داشت.
48) عثمان بن مظعون.
49) سائب بن عثمان بن مظعون (فرزند عثمان) که همراه پدر بود.
50) قدامة بن مظعون (برادر عثمان).
51) عبدالله ببن مظعون (برادر عثمان).
52) حاطب بن حارث، که در حبشه از دنیا رفت.
53) فاطمه دختر مجلل، همسر حاطب، که در سال هفتم با دو پسرش که در حبشه به دنیا آمده بودند، به مدینه آمد.
54) حطاب بن حارث (برادر حاطب). او نیز در حبشه از دنیا رفت.
55) فکیهه، دختر یسار.
56) سفیان بن معمر (عموی حاطب و حطاب ).
57) حسنة، همسر سفیان بن معمر.
58) جنادة بن سفیان
59) جابر بن سفیان
60) شرحبیل بن حسنه.
61) عثمان بن ربیعه.
62) خنیس بن حذافة، که از حبشه به مکه آمد و به مدینه هجرت نمود و در بدر و احد شرکت نمود و در پی مجروحیت در احد به شهادت رسید.
63) هشام بن عاص، که از حبشه به مکه آمد و در مکه زندانی شد و پس از نبرد خندق به مدینه هجرت کرد و در یرموک کشته شد.
64) عبدالله بن حارث، که شاعر بود و در حبشه از دنیا رفت.
65) قیس بن حذافة (برادر خنیس) که پس از نبرد بدر به مدینه آمد.
66) ابو قیس بن حارث، که بعد از بدر به مدینه آمد و در نبرد یمانه کشته شد.
67) عبدالله بن حذاقة (برادر قیس و خنیس).
68) حارث بن حارث بن قیس بن عدی
69) معمربن حارث بن قیس بن عدی
70) بشر بن حارث بن قیس بن عدی
71) سعید بن عمرو (برادر مادری بشر بن حارث )
72) سعید بن حارث که در یرموک کشته شد.
73) سائب بن حارث ببن قیس که در خیبر به قتل رسید.
74) عمیر بن رئاب
75) محمیة بن جزء زبیدی.
76) معمر بن عبدالله.
77) عروة بن عبد الغری، که در حبشه از دنیا رفت.
78) عدی بن نضلة بن عبدالغری، که در حبشه از دنیا رفت.
79) نعمان بن عدی.
80) عامر بن ربیعه که به مدینه آمد و در جنگ بدر شرکت کرد.
81) لیلی دختر ابو حثمه و همسر عامر بن ربیعه.
82) ابو سرة بن ابی رهم
83) ام کلثوم، همسر ابو سرة
84) عبدالله بن مخرمة که به مکه آمد و سپس به مدینه هجرت کرد و در همه نبردهای پیامبر حضور داشت.
85) عبدالله بن سهیل
86) سکران بن عمرو
87) سوده دختر زمعة بن قیس همسر سکران
88) سعد بن خوله
89) سلیط بن عمرو (برادر سکران )
90) مالک بن زمعة
91) عمرة همسر مالک
92) ابوطالب بن عمرو.
93) ابو عبیده که نامش عامر بن عبدالله است. (ابو عبیدة جراح)
94) سهیل بن بیضاء.
95) عمرو بن ابی سرح.
96) عمرو بن حارث بن ززهیر، که پیش از هجرت پیامبر به مکه آمد و به مدینه هجرت کرد.
97) عیاض بن زهیر.
98) عثمان بن عبد غنم.
99) سعد بن عبد قیس.
100) حارث بن عبد قیس.
101) فراس بن نضر بن حارث بن کلدة.

بسیاری از این مهاجران به مکه بازگشته اند و سرانجام به مدینه هجرت نموده‌اند. از جمله، در سال هفتم هجری جعفر ابن ابیطالب با بسیاری از آنان با دو کشتی به مکه بازگشت.

  • : نام افراد خردسال در فهرست مهاجران ذکر نشده است؛ همانند پسران جعفر بن ابیطالب و پسران جهم بن قیس و دیگران.

منابع:

  • تاریخ پیامبر اسلام، ص132تا145 --- السیرةالنبویه،ج1، ص345 به بعد

مراجعه شود بهتعداد بازدید ها: 12120


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..