منو
 کاربر Online
857 کاربر online

آزمودن اصل جدا شدن

تازه کردن چاپ
علوم طبیعت > زیست شناسی
(cached)


این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد.برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب زیست‌شناسی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت و چگونگی صفحه‌آرایی مطالب آن آشنا شوید.


آزمودن اصل جداشدن

در شکل زیر،
img/daneshnameh_up/3/34/bioM0018.jpg

نسل F2نسبت فنوتیپی 3:1 دارد ؛ نسبت عادسیک مندلی. اما در واقع یک نسبت 1:2:1 برای هموزیگوت مغلوب: هتروزیگوت: هموزیگوت غالب وجود دارد. اثبات کردن این نسبت ژنوتیپی آزمون مناسبی برای اصل جدا شدن مندل است.
ساده ترین روش برای آزمودن این فرضیه، آزمون زاده ها نام دارد؛ این آزمون حاصل خود لقاحی زاده های F2 و بررسی F3است. مندل این آزمون را انجام داد. بر طبق فرضیه مندل، نسبت هر یک از فنوتیپ ها در میان زاده های F3 قابل پیش بینی است. گیاهان کوتوله F2، هموزیگوت هستند. بنابراین از آمیزش آنها با خودشان، تنها 1 نوع زاده ایجاد می شود؛ زاده های کوتوله در حالی که زاده های بلند در F2، همگی نیستند و از آنان هموزیگوت غالب و مابقی هتروزیگوت می باشند. ( شکل)
img/daneshnameh_up/e/ef/biom00019.JPG

از خود لقاحی افراد بلند قد هموزیگوت در میان زاده های F2، تنها زاده های F3، بلند تولید می شوند در حالی که زاده های هتروزیگوت، Tt، در اثر خودلقاحی هر دو نوع زاده کوتاه و بلند را تولید می کنند و نسبت زاده های بلند به کوتاه در میان F3 حاصل از خود لقاحی هتروزیگوت ها دقیقاً برابر با نسبت به دست آمده از لقاح افراد F1 است ؛ 3زاده بلند و زاده کوتاه مندل مشاهده کرد که تمامی زاده های کوتاه F2، به صورت خالص تولید زاده می کنند، به این معنی که کلیه زاده های آنان یکسان و شبیه به خودشان می باشند. در حالی که از زاده های بلند، %28 خالص و %72 ناخالص تولید مثل می کنند که این مقدار به مقادیر پیش بینی شده (%33و %67 ) بسیار نزدیک است. آزمون زاده های مندل نظریه او را تایید کرد و در مبحث آمار مشاهده خواهید کرد که یک تست آماری این آزمون را پشتیبانی می کند.
راه دیگری برای آزمون اصل جدا شدن، روش بسیار کاربردی موسوم به آمیزش آزمون است. آمیزش آزمون عبارتست از آمیزش دادن فرد مورد نظر با یک فرد هتروزیگوت مغلوب ( آمیزش دیگری به نام backcross وجود دارد که عبارتست از آمیزش دادن فرد مورد نظر با فردی که ژنوتیپی مشابه یکی از والدین او دارد. بنابراین، آمیزش آزمون می تواند در بسیاری موارد backcross باشد. ) از آنجاییکه گامت های حاصل از فرد هموزیگوت مغلوب، فقط می توانند حاوی الل مغلوب باشند، گامت فرد دوم است که فنوتیپ زاده را تعیین می کند؛ در صورتی که گامت دوم حاوی الل مغلوب باشد، فنوتیپ زاده F1 به دست آمده مغلوب خواهدبود و بالعکس در صورتی که گامت دوم حاوی الل غالب باشد، فنوتیپ زاده F1 غالب می شود. ( شکل ).
img/daneshnameh_up/7/73/biom00020.JPG

انجام آمیزش آزمون بر روی تمامی زاده های بلند قد F2 نتایجی را که در( شکل)

img/daneshnameh_up/e/ed/biom00021.JPG

آمده است خواهد داشت. این نتایج خود تایید دیگری به اصل جدا شدن مندل است.لازم به توضیح است که در بررسی زاده های حاصل از آمیزش آزمون، وجود تنها 1 زاده مغلوب، نشانه وجود الل مغلوب در والد دوم و نتیجتاً هتروزیگوت بودن این والد است ( در صورتی که فنوتیپ این والد غالب باشد ). اما در صورت گرفتن تعداد زیادی زاده و مشاهده نکردن حتی 1 زاده مغلوب، نمی توان با اطمینان گفت که زاده دوم هموزیگوت غالب است. احتمال کمی وجود دارد که این والد هتروزیگوت باشد ولی بر حسب اتفاق به تمامی زاده های خود الل غالب را منتقل کرده باشد. ( برای nزاده این احتمال برابر با است )
آمیزش آزمون هتروزیگوت بودن را اثبات می کند نه هموزیگوت بودن را. اما هر چه تعداد زاده هایی که می گیریم بیشتر باشد، احتمال تصادفی بودن کمتر می شود و با درصد اطمینان بالاتری می توان گفت که والد هموزیگوت است.تعداد بازدید ها: 12006


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..