منو
 صفحه های تصادفی
کربناتیت
خط افقی در عکاسی
ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام
آلومینیت
قضيه اول یک‌ریختی گروه‌ها
ماهیت انقلاب مشروطه ایران
تأثیر کلام و رفتار امام سجاد علیه السلام
بیماری آلزایمر
درس خانواده در اسلام
تداوم بخش نسل پیامبر صلی الله علیه وآله
 کاربر Online
479 کاربر online

آداب برخورد

تازه کردن چاپ
فرهنگ > الهیات > دین اسلام > شیعه > کلیات > مباحث اخلاقی
(cached)

مردم‌داری راه نفوذ درد دلها و جهت‌دادن آنها به سمت خویش است یعنی اگر انسان برای رسیدن به هدفش به رضایت مردم نیازمند است باید در دل آنها نفوذ کند و برای نفوذ در دلها باید معاشرتش با مردم نیکو باشد.

هر قوم و ملتی برای برخورد، آداب و رسومی دارند که رعایت آنها را نشانه احترام و بی‌توجهی به آنها را تحقیر و اهانت می‌دانند اسلام نیز برای برخورد آدابی قرار داده است مانند:

سلام کردن

پیوندهاى اجتماعى، نیازمند «تحکیم‏» است.
استوارسازى این رشته‏ها با کلى‏گویى به دست نمى‏آید. بایدنمونه‏هاى عملى و مصداقهاى خاص و روشن ارائه شود، تا مرزهاى‏دوستى و پیوندهاى عاطفى استوارتر گردد و پایدار بماند. «سلام‏» ودست دادن یکى از این امور است.
سلام، چراغ سبز آشنایى است.

سلام، اطمینان دادن به طرف مقابل است که: هم سلامتى وتندرستى تو را خواستارم، هم از جانب من آسوده باش و مطمئن، که‏گزندى به تو نخواهد رسید. من خیرخواه تو هستم، نه بدخواه وکینه‏ورز و دشمن. نیز نوعى درود و تحیت اسلامى است که دو مسلمان‏به هم مى‏گویند. این معناى شعار اسلامى سلام است.

بارى ... سلام، نام خداست و تحیت الهى. سفارش پیامبر است وامامان.

تا آنجا که فرموده‏اند: اگر کسى پیش از سلام، شروع به سخن‏کرد، جواب ندهید:
«من بدء بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه.»

در حدیث دیگرى امام صادق علیه‌السلام از قول خداوند نقل مى‏کند که بخیل، کسى است که از سلام دادن به دیگرى بخل ورزد:
«البخیل من بخل بالسلام.»

راستى ... سلام دادن به دیگرى نه تنها چیزى از قدر و جایگاه‏انسان نمى‏کاهد و هیچ گونه ضرر و زیان مادى، پولى، آبرویى‏و ... ندارد، بلکه محبت‏آور و صفابخش است و خداپسند و سیره‏رسول خداصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و روش و منش اولیاء الهى است. به علاوه، نشانه‏اى ازتواضع و فروتنى و نداشتن کبر است. انسانهاى متواضع، نه تنها زیان‏نمى‏بینند، بلکه عزت و محبوبیت هم پیدا مى‏کنند.

امام صادق علیه‌السلام فرمود:
«من التواضع ان تسلم على من لقیت‏»
از نشانه‏هاى فروتنى این است که به هر کس برخوردى، سلام‏دهى.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز فرمود:
«اذا تلاقیتم، فتلاقوا بالتسلیم و التصافح‏»
هرگاه یکدیگر را دیدار کردید، با «سلام‏» و «دست دادن‏» با هم دیدارکنید

وقتى دو نفر به هم مى‏رسند، نگاهها که به هم مى‏افتد، چهره‏ها که‏رو در رو قرار مى‏گیرد، نخستین علامت صداقت و مودت و برادرى،«سلام دادن‏» است و در پى آن، دست دادن و «مصافحه‏».

پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود:
سوگند به خدائی که جانم در دست اوست وارد بهشت نمی‌شوید مگر آنکه ایمان داشته باشید و مؤمن واقعی نخواهید بود تا اینکه یکدیگر را دوست بدارید. آیا راهنمایی کنم شما را به عملی که اگر انجام دهید موجب دوستی شما می‌شود؟ گفتند: بله یا رسول‌الله. فرمود: به یکدیگر سلام کنید.

دست دادن

گفتیم که «مصافحه‏» هم، «دوستى‏آور»، «کدورت‏زدا» و «محبت‏آفرین‏»است. ما علاقه خود و صمیمیت را با دست دادن ابراز مى‏کنیم.برعکس، اگر با کسى کدورت و دشمنى داشته باشیم، از دست دادن با اوپرهیز مى‏کنیم. به همین خاطر، این دستور مقدس و پربرکت اسلامى،در تحکیم رابطه‏هاى دوستى و اخوت، ثمربخش است.
دست دادن نیز، همچون سلام، ادب و آدابى دارد. یکى از آنهاپیوستگى و تکرار است. در یک سفر و همراهى و دیدار، حتى چند باردست دادن نیز مطلوب است.

ابوعبیده نقل مى‏کند: همراه امام باقر علیه‌السلام بودم. اول من سوارمى‏شدم، سپس آن حضرت. چون بر مرکب خویش استوار مى‏شدیم،سلام مى‏داد و احوالپرسى مى‏کرد، چنان که گویى قبلا یکدیگر راندیده‏ایم. آنگاه مصافحه مى‏کرد. هرگاه هم از مرکب فرود مى‏آمدیم وروى زمین قرار مى‏گرفتیم، باز هم به همان صورت، سلام مى‏کرد ودست مى‏داد و احوالپرسى مى‏کرد و مى‏فرمود:
«با دست دادن دو مؤمن،گناهانشان همچون برگ درختان فرو مى‏ریزد و نظر لطف الهى با آنان است، تا از هم‏جدا شوند.»

از آداب دیگر مصافحه، فشردن دست، از روى محبت و علاقه‏است، اما نه در حدى که سبب رنجش و درد گردد.
جابر بن‏عبدالله مى‏گوید: در دیدار با رسول خداصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بر آن‏حضرت سلام کردم. آن‏حضرت دست مرا فشار داد و فرمود: دست‏فشردن، همچون بوسیدن برادر دینى است.

همچنین هنگام مصافحه، طول دادن و دست را زود عقب نکشیدن‏از آداب دیگر این سنت اسلامى است. در مصافحه، پاداش کسى بیشتراست که دستش را بیشتر نگه دارد.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز این سنت نیکو را داشت که چون با کسى‏دست مى‏داد، آن قدر دست‏خود را نگه مى‏داشت، تا طرف مقابل دست‏خود را سست کند و عقب بکشد. .
بارى ... محبت قلبى را باید آشکار ساخت.

از آثار دیگر مصافحه، «کینه‏زدایى‏» است.
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود:
«تصافحوا، فان التصافح یذهب السخیمة‏» و «تصافحوا فانه یذهب بالغل‏».
مصافحه کنید و دست دهید، چرا که آن، کینه و کدورت را مى‏زداید.

امام باقر علیه‌السلام فرمود:
هر دو نفر مؤمنى که با هم دست‏بدهند، دست‏خدا میان دست آنان است و دست محبت الهى بیشتر با کسى است که‏طرف مقابل را بیشتر دوست‏بدارد.
و نیز امام صادق علیه‌السلام فرمود:
هنگامى که دو برادر دینى به هم مى‏رسند و با هم دست مى‏دهند،خداوند با نظر رحمت‏به آنان مى‏نگردد و گناهانشان، آن سان که برگ‏درختان مى‏ریزد، فرو مى‏ریزد، تا آنکه آن دو از هم جدا شوند.

ابو عبیده حزاء می‌گوید با امام باقر علیه‌السلام همسفر بودم امام در میان راه برای مقصدی پیاده شد، وقتی برگشت با من مصافحه کرد و دست مرا محکم فشرد سپس فرمود: ای ابا عبیده هیچ مسلمانی با برادر دینیش دست نمی‌دهد و یا با باز کردن انگشتان دست، دست او را نمی‌فشارد مگر آنکه گناهان هر دو مانند برگ درختان پائیزی می‌ریزد.

گشاده‌روئی

روی باز و چهره گشاده تأثیر زیادی در جذب دلها و استحکام محبت‌ها دارد
امام علی علیه‌السلام می‌فرماید: بدرستی که شما هرگز نمی‌توانید با اموالتان مردم را داشته باشید (از خود راضی کنید) سپس با خوش‌روئی و برخورد نیک آنها را داشته باشید (و به خود جلب کنید.)

علاقه، گنجى نهفته در درون است که باید آن را استخراج و آشکارکرد، تا از برکاتش بهره برد. روشنترین خیر و برکتش، تقویت دوستیهاو تحکیم آشناییها و رابطه‏ها است. به دستور اسلام، هرگاه مؤمنى راملاقات مى‏کنید، مصافحه کنید، خوشرویى و چهره گشاده و بشاش وخندان به هم نشان دهید.

گفتار نیکو

قرآن کریم می‌فرماید:
به بندگان من بگو بهترین سخن را بگویند به درستی که شیطان (با یک کلام ناشایست) بین آنان دشمنی ایجاد می‌کند همانا شیطان دشمن آشکار انسان است.
گفتار نیکو آن است که هم محتوایش نیکو باشد و هم کیفیت ادای آن، زیبا سخن گفتن هنری است که هم باعث محبوبیت انسان می‌شود و هم او را در رسیدن به اهدافش کمک می‌کند.


تعداد بازدید ها: 100660


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..