منو
 صفحه های تصادفی
نتایج جنگ چالدران
پیش گیری از زلزله
عناصر گروه IA (قسمت سوم)
گزارش
اسم اعظم خداوند
طبقه بندی نقش شهر
بافت نگهدارنده
درخت افرا
الکتریسیته ایجاد مغناطیس می کند
خواص صوت
 کاربر Online
832 کاربر online
در حال مرور گالری: علوم پایه(ریاضی-فیزیک-شیمی)

فهرست کردن گالری
*


ترتیب تصاویر بر اساس [ نام | تاریخ | تعداد بازدید ها | کاربر | اندازه ]
فیلتر: [ طبقه بندی ها را نمایش بده | طبقه بندی ها را پنهان کن ]
  
thumbnail
atom_animation.gif
popup
(114x114)[3923 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
cathode_1.jpg
popup
(434x242)[4333 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
cathode_2.jpg
popup
(397x208)[4273 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
cathode_3.jpg
popup
(397x208)[3981 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
Animation_port_arm.gif
popup
(641x480)[4975 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
صابون
popup
(297x297)[4127 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
button_anim_polar_01.jpg
popup
(266x100)[3870 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
coal_final.gif
popup
(800x471)[4773 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
Cyclotron.JPG
popup
(316x339)[3967 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
Cyclotron1.JPG
popup
(375x245)[3954 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
سرطان
popup
(326x249)[4033 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
شیمی
popup
(412x369)[3814 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
شیمی
popup
(239x220)[4256 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
animation2an.gif
popup
(320x240)[4144 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
atom_animation.gif
popup
(114x114)[4272 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
blackhole.jpg
popup
(300x183)[4231 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
bokglob_aat.gif
popup
(0x0)[4144 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
bowshock.jpg
popup
(245x243)[4082 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
button_anim_polar_01.jpg
popup
(266x100)[4280 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
ccd.JPG
popup
(338x230)[4344 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
برخورد
popup
(406x131)[4018 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
chainreactionanim.gif
popup
(480x300)[4476 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
coal_final.gif
popup
(800x471)[4865 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
Cyclotron.JPG
popup
(316x339)[4053 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
Cyclotron1.JPG
popup
(375x245)[3995 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
cyclotron-artist-view.jpg
popup
(320x411)[4426 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
Cyclotron-right.jpg
popup
(320x240)[4456 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
darkmatter3.jpg
popup
(150x114)[4214 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
dark-matter.jpg
popup
(150x150)[4160 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
dark-matter1.jpg
popup
(142x138)[4209 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
doppler-effect9.JPG
popup
(238x346)[5291 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
ebomb1.jpg
popup
(380x260)[5192 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
ebomb3.JPG
popup
(391x433)[4221 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
ebomb3.JPG
popup
(391x433)[4470 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
ebomb4.jpg
popup
(200x200)[4167 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
eclipse3_tn.jpg
popup
(116x116)[4352 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
edipole%20field%20lines.JPG
popup
(300x211)[4282 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
elec-feild.JPG
popup
(216x119)[3983 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
electric.jpg
popup
(160x120)[4008 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
Electronmicroscope.jpg
popup
(193x144)[4175 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
Electronmicroscope1.jpg
popup
(300x212)[3852 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
Electronmicroscope2.JPG
popup
(220x221)[4033 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
energy_wind.jpg
popup
(125x93)[4456 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
enfejar.jpg
popup
(300x206)[4595 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
Fig_Stark.jpg
popup
(416x331)[4325 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
fission.JPG
popup
(461x308)[4109 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
foucault_pendulum.jpg
popup
(515x287)[3925 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
fissionanim.gif
popup
(0x0)[4015 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
foucault-pendulum.jpg
popup
(396x453)[4056 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
maser1.jpg
popup
(369x246)[4713 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
pendulum.JPG
popup
(270x248)[3393 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
pile.JPG
popup
(190x170)[4563 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
pol-vetes..jpg
popup
(214x163)[3957 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
sunglass.jpg
popup
(150x93)[4080 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
sunglass2.jpg
popup
(150x77)[4044 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
sunglass3.jpg
popup
(128x142)[4223 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
townes_with_maser.jpg
popup
(300x218)[4552 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
valence_electron.jpg
popup
(328x381)[4806 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
اثراستارک.JPG
popup
(305x408)[4073 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
اثراستارک3.JPG
popup
(402x285)[4244 تعداد بازدید ها]

ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..