منو
 کاربر Online
292 کاربر online
در حال مرور گالری: دانشنامه

فهرست کردن گالری
مجموعه تصاویر upload شده در دانشنامه


ترتیب تصاویر بر اساس [ نام | تاریخ | تعداد بازدید ها | کاربر | اندازه ]
فیلتر: [ طبقه بندی ها را نمایش بده | طبقه بندی ها را پنهان کن ]
  
thumbnail
روده کوچک.1.JPG
popup
(263x206)[3032 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
روده کوچک.2.JPG
popup
(272x231)[3036 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
مهندسی بافت.JPG
popup
(755x145)[3377 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
نانوتکنولوژی در پزشکی.3.JPG
popup
(254x244)[3387 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
نانوتکنولوژی در پزشکی.1
popup
(300x225)[3501 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
نانوتکنولوژی در پزشکی.5.JPG
popup
(261x205)[3301 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
نانوتکنولوژی در پزشکی.4.JPG
popup
(200x222)[3473 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
نانوتکنولوژی درپزشکی.2.JPG
popup
(200x160)[3227 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
borage1.jpg
popup
(229x250)[3314 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
یک واحد از روبات تکثیر شونده
popup
(402x434)[20858 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
Alexander_Fleming1.gif
popup
(0x0)[2906 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
کاربد نانوتکنولوژی در پزشکی.4.JPG
popup
(261x205)[5881 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی.1.JPG
popup
(200x222)[4812 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
کاربرد نانوتکنولوژی در پزشکی.3.JPG
popup
(254x244)[3854 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
کاربرد نانوتکنولوژی درپزشکی.2.JPG
popup
(200x160)[4772 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
alphaparticle.JPG
popup
(208x214)[2202 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
nanotec1.JPG
popup
(261x205)[3046 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
nanotec2.JPG
popup
(200x222)[3041 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
nanotec3.JPG
popup
(254x244)[2757 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
nanotec4.JPG
popup
(200x160)[3068 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
seedgrowth.JPG
popup
(272x178)[1972 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
seedgrowth1.JPG
popup
(353x155)[2046 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
culturehydroponic.JPG
popup
(295x221)[2051 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
culturehydroponic1.JPG
popup
(281x212)[2111 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
photho.JPG
popup
(309x227)[2037 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
geotro.JPG
popup
(261x252)[2099 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
chloroplast.3.JPG
popup
(438x338)[2116 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
saltcalsium.JPG
popup
(231x173)[2179 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
asexreprodu.JPG
popup
(172x226)[3890 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
aids1.JPG
popup
(222x209)[3088 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
aids2.JPG
popup
(272x200)[2603 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
bloodclot1.JPG
popup
(358x140)[3272 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
bloodclot2.JPG
popup
(257x171)[2755 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
bone1.gif
popup
(0x0)[3199 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
aids1.JPG
popup
(222x209)[2479 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
bone3.JPG
popup
(261x223)[3227 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
bone4.JPG
popup
(254x192)[2941 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
bonetissue1.JPG
popup
(254x188)[2734 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
ecodara1.jpg
popup
(270x183)[2351 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
ecodara2.jpg
popup
(272x185)[2553 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
fungi1.JPG
popup
(227x243)[2973 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
ecodara3.gif
popup
(0x0)[2576 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
gafasesine.JPG
popup
(232x220)[2819 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
gardeshmavad1.JPG
popup
(252x305)[2850 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
gill2.JPG
popup
(216x256)[2465 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
hemoglobin.gif
popup
(170x165)[2904 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
immunology1.JPG
popup
(229x192)[2708 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
immunology2.JPG
popup
(180x215)[2562 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
immunology3.JPG
popup
(250x197)[2702 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
lysosom.JPG
popup
(246x232)[2464 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
musule.JPG
popup
(282x241)[2984 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
phagocytosisanim.gif
popup
(0x0)[2553 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
gill1.JPG
popup
(245x245)[2177 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
parasiology1.JPG
popup
(220x289)[2842 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
photo1.JPG
popup
(188x184)[3237 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
proteinstructure2.jpg
popup
(172x316)[1774 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
reproducalga.JPG
popup
(322x261)[2999 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
ribosum1.GIF
popup
(0x0)[2556 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
root.GIF
popup
(0x0)[2939 تعداد بازدید ها]
  
thumbnail
roshdgah1.JPG
popup
(275x228)[1991 تعداد بازدید ها]

ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..