منو
 صفحه های تصادفی
قربانیان مثلث برمودا
لباس و چهره پردازی
اقیانوس
هم خطی
انرژی
امام صادق علیه السلام و تأیید عقائد صفوان جمال
شرکت براون
شیشه و شکل دهی آن
انحراف سیلاب
عدد کوانتومی اصلی ( n )
 کاربر Online
316 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: فرهنگ>هنر>سینما و تلویزیون ("")
..

اشیا (583)

فیلم
(دانشنامه )
فیلم 
پیشگامان سینمای آمریکا
(دانشنامه )
 
فیلم های نخستین
(دانشنامه )
 
میزانسن
(دانشنامه )
میزانسن 
دیوید وارک گریفیث
(دانشنامه )
 
استودیوی تلویزیونی
(دانشنامه )
استودیوی تلویزیونی 
ترکیب تصاویر
(دانشنامه )
 
انواع لنزدروبین تلویزیونی
(دانشنامه )
 
رشته سینما شاخه فنی و حرفه ای
(دانشنامه )
 
نمادرتلویزیون
(دانشنامه )
 
روشهای اساسی کارگردانی و تولید
(دانشنامه )
 
برنامه سازی تلویزیون
(دانشنامه )
 
سبکهای برنامه تلویزیونی
(دانشنامه )
 
تنوع تصویری درتلویزیون
(دانشنامه )
 
نویسنده تصویرنامه
(دانشنامه )
 
کنترل تولید
(دانشنامه )
 
گسترش مرحله به مرحله نما در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تاثیرگذاری برنگرش و رفتار مخاطب در تلویزیون
(دانشنامه )
 
خلق و کنترل نقطه توجه در تلویزیون
(دانشنامه )
 
چگونه در تلویزیون توجه بیننده را جلب کنیم
(دانشنامه )
 
اندیشه اقتصادی در تولید تلویزیونی
(دانشنامه )
 
تصاویر جایگزین در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تمرینات در تلویزیون
(دانشنامه )
 
فنون و تکنیکهایی که در تلویزیون مایه دردسرند
(دانشنامه )
 
مدیر صحنه در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تصویربرداری از سوژه درحال حرکت
(دانشنامه )
 
حفظ تداوم تصویری در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تغییر نما حرکت بازیگر
(دانشنامه )
 
تغییر نما دوربین و تدوین در هنگام ضبط
(دانشنامه )
 
راه و رسم امروزی برنامه سازی
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/20  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20