منو
 صفحه های تصادفی
نقش غذاهای دریایی در بدن
رشته تاسیسات حرارتی و برودتی
سیاره عطارد
باتولیت
پایتخت زندیان
پیش درآمد اتروسکی
نور قطبیده
بهداشت در سفر
کاربرد هورمون سایتوکیتین در باغبانی
نشان دادن ملکوت به جابر بن یزید جعفی
 کاربر Online
550 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: فرهنگ>هنر>سینما و تلویزیون ("")
..

اشیا (583)

فیلم
(دانشنامه )
فیلم 
پیشگامان سینمای آمریکا
(دانشنامه )
 
فیلم های نخستین
(دانشنامه )
 
میزانسن
(دانشنامه )
میزانسن 
دیوید وارک گریفیث
(دانشنامه )
 
استودیوی تلویزیونی
(دانشنامه )
استودیوی تلویزیونی 
ترکیب تصاویر
(دانشنامه )
 
انواع لنزدروبین تلویزیونی
(دانشنامه )
 
رشته سینما شاخه فنی و حرفه ای
(دانشنامه )
 
نمادرتلویزیون
(دانشنامه )
 
روشهای اساسی کارگردانی و تولید
(دانشنامه )
 
برنامه سازی تلویزیون
(دانشنامه )
 
سبکهای برنامه تلویزیونی
(دانشنامه )
 
تنوع تصویری درتلویزیون
(دانشنامه )
 
نویسنده تصویرنامه
(دانشنامه )
 
کنترل تولید
(دانشنامه )
 
گسترش مرحله به مرحله نما در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تاثیرگذاری برنگرش و رفتار مخاطب در تلویزیون
(دانشنامه )
 
خلق و کنترل نقطه توجه در تلویزیون
(دانشنامه )
 
چگونه در تلویزیون توجه بیننده را جلب کنیم
(دانشنامه )
 
اندیشه اقتصادی در تولید تلویزیونی
(دانشنامه )
 
تصاویر جایگزین در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تمرینات در تلویزیون
(دانشنامه )
 
فنون و تکنیکهایی که در تلویزیون مایه دردسرند
(دانشنامه )
 
مدیر صحنه در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تصویربرداری از سوژه درحال حرکت
(دانشنامه )
 
حفظ تداوم تصویری در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تغییر نما حرکت بازیگر
(دانشنامه )
 
تغییر نما دوربین و تدوین در هنگام ضبط
(دانشنامه )
 
راه و رسم امروزی برنامه سازی
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/20  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20