منو
 صفحه های تصادفی
رشته شیمی
سفته
تسونامی
آلبالو
بازار
روانشناسی مدیریت
واکنش پذیری و گزینش پذیری آلکانها
ابو نصر خسرو فیروز
رشته طراحی و فرآیندهای نفت
موتور چهارزمانه
 کاربر Online
987 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: زندگی>مهارتهای زندگی ("")
..

اشیا (29)

مشاوره قبل از ازدواج را جدی بگیرید
(دانشنامه )
 
نوجوانی و دورانی به نام بلوغ
(دانشنامه )
 
پولدار شدن زیاد سخت نیست
(دانشنامه )
 
سفره را بچینید
(دانشنامه )
 
برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید
(دانشنامه )
 
قانون 20/80 را در همه امور به کار بگبرید
(دانشنامه )
 
پیامد کارها را در نظر داشته باشید
(دانشنامه )
 
روش الف ب پ ت ث را مدام به کار بگیرید
(دانشنامه )
 
روی اهداف اصلی تمرکز کنید
(دانشنامه )
 
به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید
(دانشنامه )
 
همیشه یک شاگرد باقی بمانید
(دانشنامه )
 
استعداد های منحصر به فرد خود را تقویت کنید
(دانشنامه )
 
محدودیت های اصلی خود را مشخص کنید
(دانشنامه )
 
هر بار یک بشکه جلو بروید
(دانشنامه )
 
خودتان را تحت فشار بگذارید
(دانشنامه )
 
قدرت های فردی خود را به حداکثر برسانید
(دانشنامه )
 
روش تنبلی سازنده را تمرین کنید
(دانشنامه )
 
اول سخت ترین کار را انجام دهید
(دانشنامه )
 
کار را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید
(دانشنامه )
 
وقت بیشتری ایجاد کنید
(دانشنامه )
 
سرعت انجام کار را افزایش دهید
(دانشنامه )
 
هر بار یک کار مهم انجام دهید
(دانشنامه )
 
جمع بندی و نتیجه گیری
(دانشنامه )
 
درباره نویسنده
(دانشنامه )
 
قورباغه را قورت بده
(دانشنامه )
 
هشت گام خویشتنداری
(دانشنامه )
 
کودکیاری
(دانشنامه )
 
عجب و درمان آن
(دانشنامه )
 
applause.gif
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1