منو
 کاربر Online
1701 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: فرهنگ>ورزش>قوانین ورزش ("")
..

اشیا (21)

اجزای ثابت زمین
(دانشنامه )
 
زننده و دریافت کننده سرویس در تنیس
(دانشنامه )
 
زمین بازی انفرادی تنیس
(دانشنامه )
 
توپ تنیس
(دانشنامه )
 
راکت تنیس
(دانشنامه )
 
سرویس در قوانین تنیس
(دانشنامه )
 
قانون اعلام «بجا»
(دانشنامه )
 
توپ در گردش در تنیس
(دانشنامه )
 
از دست دادن امتیازات در تنیس
(دانشنامه )
 
وقتی بازیکن مانع حریف می شود
(دانشنامه )
 
برخورد توپ به اجزاء ثابت زمین تنیس
(دانشنامه )
 
برگشت دادن صحیح توپ در تنیس
(دانشنامه )
 
زمانی که بازیکن از بازی بازداشته شود
(دانشنامه )
 
حساب امتیازات در یک گیم تنیس
(دانشنامه )
 
حساب امتیازات در یک ست تنیس
(دانشنامه )
 
شرح وظایف مسئولان در بازی تنیس
(دانشنامه )
 
حفظ تداوم بازی و زمان های استراحت در تنیس
(دانشنامه )
 
راهنمایی بازیکن توسط مربی
(دانشنامه )
 
بازی دوبل در تنیس
(دانشنامه )
 
ترتیبات و مقررات لازم جهت انجام آزمایشات توپ تنیس
(دانشنامه )
 
قوانین بازی با صندلی چرخدار در تنیس
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/1
1