منو
 صفحه های تصادفی
کاربر:امین صلحی
تاثیر عوامل درونی بر ادراک
پروژکتوری برای مواد غیر شفاف(پروژکتور اوپک)
خطهای با مسیر آزاد در عکاسی
کابر:علی باقریان
جهر به بسم الله
حضرت هارون علیه السلام
بهره برداری از مصالح رودخانه ای
اختلال تنش زای پس از حادثه
زمینه و خاصیت مغناطیسی کره زمین
 کاربر Online
580 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (19)

جان بکوس
(دانشنامه )
 
جان مک کارتی
(دانشنامه )
 
آلن کی
(دانشنامه )
 
ادزگر دایکسترا
(دانشنامه )
 
دونالد کنوث
(دانشنامه )
 
رابرت تارژان
(دانشنامه )
 
برتون اسمیت
(دانشنامه )
 
فردریک بروکز
(دانشنامه )
 
لئونید لوین
(دانشنامه )
 
استفن کوک
(دانشنامه )
 
دانشمندان علوم رایانه
(دانشنامه )
 
لسلی لمپورت
(دانشنامه )
 
دانیل هیلیس
(دانشنامه )
 
ادوارد فایگن بام
(دانشنامه )
 
داگلاس لنات
(دانشنامه )
 
alan kay
(تصویر )
 
dijkstra
(تصویر )
 
EdwardFeigenbaum.jpg
(تصویر )
 
DougLenat.jpg
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1