منو
 کاربر Online
944 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (178)

مشخصات کره زمین
(دانشنامه )
مشخصات کره زمین 
نیل آرمسترانگ
(دانشنامه )
 
اندازه گیری جرم زمین
(دانشنامه )
 
فیزیک نجومی
(دانشنامه )
فیزیک نجومی 
ماه «قمر زمین»
(دانشنامه )
ماه «قمر زمین» 
مقیاس جهان
(دانشنامه )
مقیاس جهان 
سفر فضایی
(دانشنامه )
سفر فضایی 
زندگی در فضا
(دانشنامه )
زندگی در فضا 
انرژی جزر و مد
(دانشنامه )
انرژی جزر و مد 
نیروی گرانشی
(دانشنامه )
نیروی گرانشی 
مکانیک سماوی
(دانشنامه )
 
علت متفاوت بودن سرعت سیارات
(دانشنامه )
 
سوراخهای کرم در فضا
(دانشنامه )
 
سفینه فضایی
(دانشنامه )
سفینه فضایی 
سرعت رقص کیهانی
(دانشنامه )
 
ستارگان دور قطبی شمالی
(دانشنامه )
 
چگونه می‌توانیم جهان را بشناسیم
(دانشنامه )
 
کره سماوی
(دانشنامه )
 
ماهواره‌های ستاره شناسی
(دانشنامه )
ماهواره های ستاره شناسی 
محاسبه فواصل نجومی
(دانشنامه )
محاسبه فواصل نجومی 
حرکت انتقالی زمین
(دانشنامه )
 
نظریه مرکزیت خورشید کپرنیک
(دانشنامه )
 
منظومه شمسی
(دانشنامه )
منظومه شمسی 
اندازه گیری جرم خورشید
(دانشنامه )
 
اندازه گیری فاصله سیارات
(دانشنامه )
 
انطباق عجیب
(دانشنامه )
 
حرکت ظاهری ستارگان
(دانشنامه )
 
خسوف
(دانشنامه )
 
راهنمای جستجوی دنباله داران
(دانشنامه )
 
رصدخانه فضایی
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/6  [بعدی]
1   2   3   4   5   6