منو
 کاربر Online
1681 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (21)

عدد جرمی
(دانشنامه )
عدد جرمی 
الکترون
(دانشنامه )
الکترون 
پروتون
(دانشنامه )
پروتون 
تحلیل کامپیوتری دینامیک مولکولی
(دانشنامه )
تحلیل کامپیوتری دینامیک مولکولی 
اثر تابش بر ماده
(دانشنامه )
 
طیف سنجی مادون قرمز
(دانشنامه )
 
فیزیک اتمی
(دانشنامه )
فیزیک اتمی 
لامپ اشعه ایکس
(دانشنامه )
لامپ اشعه ایکس 
آهن ربای مولکولی
(دانشنامه )
 
خواص نور لیزر
(دانشنامه )
 
طیف اتمی
(دانشنامه )
 
لامپ مهتابی
(دانشنامه )
 
‎طیف نمایی رامان‎
(دانشنامه )
 
لامپ تصویر
(دانشنامه )
 
موارد کاربرد طیف نمایی
(دانشنامه )
موارد کاربرد طیف نمایی 
hidrogen.jpg
(تصویر )
 
ترازهای انرژی
(تصویر )
 
طیف اتم هیدروژن
(تصویر )
 
ghmpe1
(تصویر )
 
ghmpe2
(تصویر )
 
jkgf
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1