منو
 صفحه های تصادفی
ابو نصر فیروز خواذ شاذ
ضلع
تائوماسیت
اصلاح آبها
جمعیت گیاهی
چگونه می توان دریبل زن را خنثی کرد
حکومت صفویان از قدرت یافتن شاه اسماعیل تا مرگ شاه طهماسب
رویارویی سامانیان با صفاریان و خوارج در سیستان
ابوجعفر محمد بن رستم دشمنزیار
اثر استارک خطی
 کاربر Online
479 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (21)

عدد جرمی
(دانشنامه )
عدد جرمی 
الکترون
(دانشنامه )
الکترون 
پروتون
(دانشنامه )
پروتون 
تحلیل کامپیوتری دینامیک مولکولی
(دانشنامه )
تحلیل کامپیوتری دینامیک مولکولی 
اثر تابش بر ماده
(دانشنامه )
 
طیف سنجی مادون قرمز
(دانشنامه )
 
فیزیک اتمی
(دانشنامه )
فیزیک اتمی 
لامپ اشعه ایکس
(دانشنامه )
لامپ اشعه ایکس 
آهن ربای مولکولی
(دانشنامه )
 
خواص نور لیزر
(دانشنامه )
 
طیف اتمی
(دانشنامه )
 
لامپ مهتابی
(دانشنامه )
 
‎طیف نمایی رامان‎
(دانشنامه )
 
لامپ تصویر
(دانشنامه )
 
موارد کاربرد طیف نمایی
(دانشنامه )
موارد کاربرد طیف نمایی 
hidrogen.jpg
(تصویر )
 
ترازهای انرژی
(تصویر )
 
طیف اتم هیدروژن
(تصویر )
 
ghmpe1
(تصویر )
 
ghmpe2
(تصویر )
 
jkgf
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1