منو
 کاربر Online
744 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (160)

کاهش سرعت نور
(دانشنامه )
 
نور آینه گذشته
(دانشنامه )
 
انتشار نور
(دانشنامه )
انتشار 
واپیچش نور در عدسی
(دانشنامه )
 
آزمایش دو منشور فرنل
(دانشنامه )
آزمایش دو منشور فرنل 
اثر پوکلز
(دانشنامه )
 
نور افشانی
(دانشنامه )
 
ابیراهی کما
(دانشنامه )
 
سرعت نور در محیط مادی
(دانشنامه )
سرعت نور در محیط مادی 
سرعت نور
(دانشنامه )
سرعت نور 
بازتاب
(دانشنامه )
بازتاب 
ابیراهی کروی
(دانشنامه )
 
آینه تخت
(دانشنامه )
 
دوربین
(دانشنامه )
دوربین 
طیف سنج منشوری
(دانشنامه )
 
ذره بین
(دانشنامه )
 
بازتاب کلی
(دانشنامه )
 
بزرگنمایی
(دانشنامه )
 
دوربین دوچشمی
(دانشنامه )
 
پاشندگی نور در منشور
(دانشنامه )
 
مشخصات اپتیکی شیشه
(دانشنامه )
 
ترسیم پرتو
(دانشنامه )
ترسیم پرتو 
دوربین عکاسی
(دانشنامه )
دوربین عکاسی 
منشور
(دانشنامه )
منشور 
پلاریمتری
(دانشنامه )
پلاریمتری 
رنگین کمان
(دانشنامه )
رنگین کمان 
نزدیک بینی یا میوپی «Myopia»
(دانشنامه )
نزدیک بینی یا میوپی «Myopia» 
آزمایش تعیین زاویه راس منشور
(دانشنامه )
 
آینه‌های شلجمی
(دانشنامه )
 
کریستال دوشکستی
(دانشنامه )
کریستال دوشکستی 

صفحه: 1/6  [بعدی]
1   2   3   4   5   6