منو
 کاربر Online
1678 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (71)

رادیو آماتوری
(دانشنامه )
 
تاریخچه تلویزیون
(دانشنامه )
 
فیزیک رادیو
(دانشنامه )
 
اصول کلی حفاظت در برابر پرتو زاها
(دانشنامه )
 
بمب الکترومغناطیسی
(دانشنامه )
بمب الکترومغناطیسی 
طیف خورشیدی
(دانشنامه )
 
اثر تابش بر ماده
(دانشنامه )
 
تابش میکروموج کیهانی
(دانشنامه )
 
شبکه‌های مخابراتی
(دانشنامه )
 
ماهواره‌ها
(دانشنامه )
 
تلسکوپ رادیویی
(دانشنامه )
 
بی سیم
(دانشنامه )
 
ژنراتور اشعه ایکس
(دانشنامه )
 
لامپ اشعه ایکس
(دانشنامه )
لامپ اشعه ایکس 
ستاره شناسی مادون قرمز
(دانشنامه )
ستاره شناسی مادون قرمز 
نحوه تولید اشعه ایکس
(دانشنامه )
 
ماهواره‌های ستاره شناسی
(دانشنامه )
ماهواره های ستاره شناسی 
ستاره شناسی نامرئی
(دانشنامه )
 
تاریخچه رادیو اخترشناسی
(دانشنامه )
 
رادیو نجوم
(دانشنامه )
 
جهت یابی در میان امواج خروشان
(دانشنامه )
 
ستاره شناسی اشعه ایکس
(دانشنامه )
 
ستاره شناسی اشعه گاما
(دانشنامه )
 
ستاره شناسی مایکروویو
(دانشنامه )
 
تلسکوپ فضایی هابل
(دانشنامه )
 
فیزیک امواج
(دانشنامه )
امواج 
سیر تکاملی تلسکوپها
(دانشنامه )
 
ستاره شناسی اشعه ماوراء بنفش
(دانشنامه )
 
برهمکنش‌های قوی فضایی
(دانشنامه )
 
سیارات و میکرو موجها
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/3  [بعدی]
1   2   3