منو
 کاربر Online
985 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (29)

نیروی عضلانی
(دانشنامه )
 
اصطکاک
(دانشنامه )
 
ضریب اصطکاک
(دانشنامه )
 
قوانین نیرو
(دانشنامه )
 
قانون سوم نیوتن
(دانشنامه )
 
نحوه تعیین گرانیگاه
(دانشنامه )
 
قانون اول نیوتن
(دانشنامه )
 
قانون دوم نیوتن
(دانشنامه )
 
دیاپازون
(دانشنامه )
 
آزمایش اندازه گیری ضریب سختی فنر
(دانشنامه )
 
جرم لختی
(دانشنامه )
 
آیرودینامیک پرتابه‌ها
(دانشنامه )
 
شکست دیوار صوتی
(دانشنامه )
 
دینامیک حرکت
(دانشنامه )
 
Animation1.gif
(تصویر )
 
انرژی جنبشی_پتانسیل
(تصویر )
 
انیمیشن ترازوی کاوندیش
(تصویر )
 
حرکت تقدیمی
(تصویر )
 
بومرنگ
(تصویر )
 
earlyclock.gif
(تصویر )
 
هواناو
(تصویر )
 
هواناو1
(تصویر )
 
هواناو جدید
(تصویر )
 
هواناو4
(تصویر )
 
هواناو5
(تصویر )
 
انیمیشن ماشین
(تصویر )
 
انیمیشن نیروی کوریولیس
(تصویر )
 
اثر نیروی کوریولیس
(تصویر )
اثر نیروی کوریولیس ، در نیمکره شمالی و جنوبی کره زمین 
اثر نیروی کوریولیس
(تصویر )
اثر نیروی کوریولیس در نیمکره جنوبی و شمالی کره زمین 

صفحه: 1/1
1