منو
 صفحه های تصادفی
صنایع دستی استان تهران
طوطی دم بلند سرخ
امام صادق علیه السلام و نجات از قتل به دست منصور
تکودار ایلخان مغول
تاثیر سیگار و تنباکو بر اندام های بدن
واکوئل
اعتراف معاویه به عصمت امام حسین علیه السلام
گرفتن نبض
دو تفسیر برای کنیه ابوالقاسم
دارایی جاری
 کاربر Online
633 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (230)

قطبش خطی نور
(دانشنامه )
قطبش خطی نور 
آینه لوید
(دانشنامه )
آینه لوید 
آینه چندلایه‌ای
(دانشنامه )
آینه چندلایه‌ای 
آینه های کروی
(دانشنامه )
آینه های کروی 
آینه ای از جنس نور
(دانشنامه )
آینه ای از جنس نور 
آینه های دی الکتریک
(دانشنامه )
آینه های دی الکتریک 
قوانین اسنل دکارت
(دانشنامه )
 
منابع نور در مخابرات
(دانشنامه )
 
عکاسی نجومی
(دانشنامه )
 
ساخت قطعات اپتیکی
(دانشنامه )
 
منشور نیکول
(دانشنامه )
 
انرژی خورشید
(دانشنامه )
انرژی خورشید 
اپتیک
(دانشنامه )
اپتیک 
انداره گیری طول موج با تداخل سنج مایکلسون
(دانشنامه )
انداره گیری طول موج با تداخل سنج مایکلسون 
چراغهای فلورسنت
(دانشنامه )
 
تلسکوپ رادیویی
(دانشنامه )
 
طیف ستاره
(دانشنامه )
 
تداخل سنج فابری _ پرو
(دانشنامه )
 
تکثیر کننده فوتون
(دانشنامه )
 
تلسکوپ پنج متری
(دانشنامه )
 
تلسکوپ
(دانشنامه )
 
تلسکوپهای بازتابی
(دانشنامه )
 
لامپ سدیم
(دانشنامه )
 
لامپ
(دانشنامه )
 
تلسکوپ فضایی هابل
(دانشنامه )
 
طیف اتمی
(دانشنامه )
 
فیزیک امواج
(دانشنامه )
امواج 
انرژی نوری
(دانشنامه )
 
تلسکوپهای اولیه
(دانشنامه )
 
لامپ مهتابی
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/8  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8