منو
 صفحه های تصادفی
ابوالحسن احمد بن محمد
ستاره دنباله‌دار شوماکر - لوی
پلاستیک
انواع گازهای آتشفشانی
ابیراهی کروی
رشته حسابداری مالیاتی
خاور میانه در سال 500 قبل از میلاد
تمیز کردن شیمیایی برخی از لوازم منزل
تعویذ حسنین توسط پیامبر اکرم
خانه فن آوری
 کاربر Online
546 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم ریاضی>ریاضی>مثلثات ("")
..

اشیا (16)

مثلثات
(دانشنامه )
 
تحولات تاریخی دانش مثلثات
(دانشنامه )
 
کاربرد مثلثات کروی
(دانشنامه )
 
انواع تابع
(دانشنامه )
 
دستگاه مختصات قطبی
(دانشنامه )
 
روشهای محاسبه دوره تناوب توابع
(دانشنامه )
روشهای محاسبه دوره تناوب توابع 
trigonometry.gif
(تصویر )
 
تابع سینوسی
(تصویر )
 
تابع سینوسی
(تصویر )
 
مختصات قطبی1
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی2
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی1
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی1
(تصویر )
 
مثلث کروی
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1