منو
 صفحه های تصادفی
شقایق ماهی دلقک
تاثیر اعصار و قرون در رابطه انسان با طبیعت
تابع دیریکله
معیار واگذاری مسئولیت : علم - تعهد
خطبه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
آزمایش فشار و شکل و اندازه
شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی
اسید بن خضیر
آداب پادشاه اشکانی
لازوریت
 کاربر Online
1637 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: علوم ریاضی>ریاضی>مثلثات ("")
..

اشیا (16)

مثلثات
(دانشنامه )
 
تحولات تاریخی دانش مثلثات
(دانشنامه )
 
کاربرد مثلثات کروی
(دانشنامه )
 
انواع تابع
(دانشنامه )
 
دستگاه مختصات قطبی
(دانشنامه )
 
روشهای محاسبه دوره تناوب توابع
(دانشنامه )
روشهای محاسبه دوره تناوب توابع 
trigonometry.gif
(تصویر )
 
تابع سینوسی
(تصویر )
 
تابع سینوسی
(تصویر )
 
مختصات قطبی1
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی2
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی1
(تصویر )
 
فرمولهای مختصات قطبی1
(تصویر )
 
مثلث کروی
(تصویر )
 

صفحه: 1/1
1