منو
 صفحه های تصادفی
مقوقس
حقوق زن از دیدگاه قرآن
فولاد
تیموریان
آبرفت
بوتان
ماده آلی در شهابسنگها
زمینه‌های ترس در کودکان
انواع نثر از نظر محتوا یا درونمایه
شکستگی جمجمه و ضربه سر
 کاربر Online
805 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (52)

استفاده از نقاط فشار
(دانشنامه )
 
شوک ناشی از تغییر قطر رگهای خونی
(دانشنامه )
 
مراقبت از بیمار مبتلا به شوک
(دانشنامه )
 
جلوگیری از شوک و کنترل آن
(دانشنامه )
 
استفاده از شریان بند
(دانشنامه )
 
نحوه بکار بردن شریان بند
(دانشنامه )
 
خونریزی داخلی
(دانشنامه )
 
لباسهای ضد شوک
(دانشنامه )
 
فشارسنج پزشکی
(دانشنامه )
 
شوک حساسیتی
(دانشنامه )
 
شوک
(دانشنامه )
 
اندازه گیری فشار خون
(دانشنامه )
 
بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار
(دانشنامه )
 
ترک سیگار
(دانشنامه )
 
کمکهای اولیه
(دانشنامه )
 
نوار قلب
(دانشنامه )
 
جعبه کمکهای اولیه
(دانشنامه )
 
درد و انواع آن
(دانشنامه )
 
تنگی نفس
(دانشنامه )
 
اکوی قلب
(دانشنامه )
 
آتل بندی
(دانشنامه )
 
شکستگی
(دانشنامه )
شکستگی 
شکستگی ستون فقرات
(دانشنامه )
 
شکستگی لگن خاصره
(دانشنامه )
 
شکستگی جمجمه و ضربه سر
(دانشنامه )
 
خونریزی خارجی
(دانشنامه )
 
زخم
(دانشنامه )
 
پانسمان
(دانشنامه )
 
تنفس مصنوعی
(دانشنامه )
 
ارزیابی سریع مصدوم
(دانشنامه )
ارزیابی سریع مصدوم 

صفحه: 1/2  [بعدی]
1   2