منو
 صفحه های تصادفی
فخرالدین بن رکن‏الدین
واژگان روانشناسی مشاوره
مهارت های هنری
الکترومغناطیس
منیزیم
واکسیناسیون
فهرست منطق دانان
مکانیسم دفاعی
سپیولیت
پیشرفت تمدن موچه
 کاربر Online
650 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (52)

استفاده از نقاط فشار
(دانشنامه )
 
شوک ناشی از تغییر قطر رگهای خونی
(دانشنامه )
 
مراقبت از بیمار مبتلا به شوک
(دانشنامه )
 
جلوگیری از شوک و کنترل آن
(دانشنامه )
 
استفاده از شریان بند
(دانشنامه )
 
نحوه بکار بردن شریان بند
(دانشنامه )
 
خونریزی داخلی
(دانشنامه )
 
لباسهای ضد شوک
(دانشنامه )
 
فشارسنج پزشکی
(دانشنامه )
 
شوک حساسیتی
(دانشنامه )
 
شوک
(دانشنامه )
 
اندازه گیری فشار خون
(دانشنامه )
 
بیماری‌ ناشی‌ از کاهش‌ ناگهانی‌ فشار
(دانشنامه )
 
ترک سیگار
(دانشنامه )
 
کمکهای اولیه
(دانشنامه )
 
نوار قلب
(دانشنامه )
 
جعبه کمکهای اولیه
(دانشنامه )
 
درد و انواع آن
(دانشنامه )
 
تنگی نفس
(دانشنامه )
 
اکوی قلب
(دانشنامه )
 
آتل بندی
(دانشنامه )
 
شکستگی
(دانشنامه )
شکستگی 
شکستگی ستون فقرات
(دانشنامه )
 
شکستگی لگن خاصره
(دانشنامه )
 
شکستگی جمجمه و ضربه سر
(دانشنامه )
 
خونریزی خارجی
(دانشنامه )
 
زخم
(دانشنامه )
 
پانسمان
(دانشنامه )
 
تنفس مصنوعی
(دانشنامه )
 
ارزیابی سریع مصدوم
(دانشنامه )
ارزیابی سریع مصدوم 

صفحه: 1/2  [بعدی]
1   2