منو
 صفحه های تصادفی
اثرات خورشید بر شرایط اقلیمی زمین
Tellurium
آذرخش در ناهید
حقوق بین الملل یا خارجی
رژیم کم هیدرات کربن
Macromedia FlashPaper
اصل موضوع تصریح
تیره ورسکیان
سنگ معدن نمک طعام
نویسندگان متاخر
 کاربر Online
443 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: فرهنگ>سرگرمی>سینما ("")
..

اشیا (68)

فیلم
(دانشنامه )
فیلم 
فیلم
(دانشنامه )
فیلم 
فیلم
(دانشنامه )
فیلم 
سینما ، فرزند علم
(دانشنامه )
 
سینمای صامت
(دانشنامه )
سینمای صامت (1895-1920) 
سینما در سالهای آغازین
(دانشنامه )
سینمای در سالهای آغازین 
سینمای کمدی
(دانشنامه )
سینمای کمدی 
سینمای متحرک‌سازی
(دانشنامه )
سینمای متحرکسازی 
کارشناس امور سینمایی
(دانشنامه )
 
فیلم های مهم سینمای جهان
(دانشنامه )
 
مقاله های آزاد
(دانشنامه )
 
پیدایش سینما
(دانشنامه )
 
تولد یک ملت ( 1915)
(دانشنامه )
 
کاربر:1991
(دانشنامه )
 
حرکت اسب
(تصویر )
البلغبغ 
ماره
(تصویر )
نتاللب 
عکاس فرانسوی
(تصویر )
اللغل 
تولد یک ملت
(تصویر )
برای فیلم 
تداوم دید
(تصویر )
پدیده تداوم دید و استفاده در اسباب بازی ها 
ماهی بزرگ
(تصویر )
دتذذذذلا 
اتاق تاریک 1
(تصویر )
برای بخش پییدایش سینما 
yjhrtu6rj
(تصویر )
 
ماهي بزرگ 2
(تصویر )
نتل 
روچستر نیویورک 1911
(تصویر )
فیلوتئو آلبرینی ، فیلم گمنام 70میلی متری (1911) . این عکس از روی نگاتیوی متعلق به کلکسیون فیلم (( جورج ایستمن هاوس )  
سینمای صامت
(تصویر )
 
سینمای در سالهای آغازین
(تصویر )
 
سینمای کمدی
(تصویر )
 
متحرک سازی
(تصویر )
 
دیوید وارک گریفیث
(تصویر )
در قسمت سینمای آمریکا 
گریفیث 2
(تصویر )
سینمای آمریکا 

صفحه: 1/3  [بعدی]
1   2   3