منو
 کاربر Online
1738 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: فرهنگ>سرگرمی>سینما ("")
..

اشیا (68)

فیلم
(دانشنامه )
فیلم 
فیلم
(دانشنامه )
فیلم 
فیلم
(دانشنامه )
فیلم 
سینما ، فرزند علم
(دانشنامه )
 
سینمای صامت
(دانشنامه )
سینمای صامت (1895-1920) 
سینما در سالهای آغازین
(دانشنامه )
سینمای در سالهای آغازین 
سینمای کمدی
(دانشنامه )
سینمای کمدی 
سینمای متحرک‌سازی
(دانشنامه )
سینمای متحرکسازی 
کارشناس امور سینمایی
(دانشنامه )
 
فیلم های مهم سینمای جهان
(دانشنامه )
 
مقاله های آزاد
(دانشنامه )
 
پیدایش سینما
(دانشنامه )
 
تولد یک ملت ( 1915)
(دانشنامه )
 
کاربر:1991
(دانشنامه )
 
حرکت اسب
(تصویر )
البلغبغ 
ماره
(تصویر )
نتاللب 
عکاس فرانسوی
(تصویر )
اللغل 
تولد یک ملت
(تصویر )
برای فیلم 
تداوم دید
(تصویر )
پدیده تداوم دید و استفاده در اسباب بازی ها 
ماهی بزرگ
(تصویر )
دتذذذذلا 
اتاق تاریک 1
(تصویر )
برای بخش پییدایش سینما 
yjhrtu6rj
(تصویر )
 
ماهي بزرگ 2
(تصویر )
نتل 
روچستر نیویورک 1911
(تصویر )
فیلوتئو آلبرینی ، فیلم گمنام 70میلی متری (1911) . این عکس از روی نگاتیوی متعلق به کلکسیون فیلم (( جورج ایستمن هاوس )  
سینمای صامت
(تصویر )
 
سینمای در سالهای آغازین
(تصویر )
 
سینمای کمدی
(تصویر )
 
متحرک سازی
(تصویر )
 
دیوید وارک گریفیث
(تصویر )
در قسمت سینمای آمریکا 
گریفیث 2
(تصویر )
سینمای آمریکا 

صفحه: 1/3  [بعدی]
1   2   3