منو
 صفحه های تصادفی
نافع بن ازرق
درس فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته علوم تجربی
زیست شناسی
افسردگی
جن کیست؟
پروژه کنترل موتور DC
همدردی امام صادق علیه السلام با مردم
امام عسگری علیه السلام و پیشگویی قتل خلیفه عباسی
میوه
سیستم امنیتی Ring
 کاربر Online
453 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (41)

فراگیری زبان در کودکان
(دانشنامه )
فراگیری زبان در کودکان 
مکتب های فکری
(دانشنامه )
مکتب های فکری 
مراحل فرایند یادگیری
(دانشنامه )
مراحل فرایند یادگیری 
معناشناسی
(دانشنامه )
معناشناسی 
آموزش صحبت کردن به کر و لال‌ها
(دانشنامه )
آموزش صحبت کردن به کر و لال‌ها 
واژه سازی
(دانشنامه )
واژه سازی 
آموختن چند زبان
(دانشنامه )
آموختن چند زبان 
عوامل تاثیرگذار بر یادگیری زبان اول
(دانشنامه )
عوامل تاثیرگذار بر یادگیری زبان اول 
آواشناسی
(دانشنامه )
آواشناسی 
بررسی مقابله ای ساخت جمله
(دانشنامه )
بررسی مقابله ای ساخت جمله 
تاریخچه زبان آلمانی
(دانشنامه )
تاریخچه زبان آلمانی 
خانواده زبان های نیجر- کنگو
(دانشنامه )
خانواده زبان های نیجر- کنگو 
خانواده زبان های نیل و صحرایی
(دانشنامه )
خانواده زبان های نیل و صحرایی 
خانواده زبان های آفریقاسیایی
(دانشنامه )
خانواده زبان های آفریقاسیایی 
خانواده ی زبان های استرانزی
(دانشنامه )
خانواده ی زبان های استرانزی 
خانواده ی زبان های اورالی
(دانشنامه )
خانواده ی زبان های اورالی 
خانواده ی زبان های هند و اروپایی
(دانشنامه )
خانواده ی زبان های هند و اروپایی 
خانواده های زبان های آسیایی
(دانشنامه )
خانواده های زبان های آسیایی 
خانواده ی زبان های آلتای
(دانشنامه )
خانواده ی زبان های آلتای 
خانواده های زبان های آفریقایی
(دانشنامه )
خانواده های زبان های آفریقایی 
خانواده های زبانی و تاریخ زبان ها
(دانشنامه )
خانواده های زبانی و تاریخ زبان ها 
خانواده ی زبان های استرالیایی- آسیایی
(دانشنامه )
خانواده ی زبان های استرالیایی- آسیایی 
خانواده زبان های خویسان
(دانشنامه )
خانواده زبان های خویسان 
زبان پارسی باستان
(دانشنامه )
زبان پارسی باستان 
زبان پهلوی «پارسی میانه»
(دانشنامه )
زبان پهلوی «پارسی میانه» 
زبان شناسی در راستای فرهنگ ها
(دانشنامه )
زبان شناسی در راستای فرهنگ ها 
زبانهای پامیری
(دانشنامه )
زبانهای پامیری 
زبان سوواحیلی
(دانشنامه )
زبان سوواحیلی 
ساخت شناسی واژگانی
(دانشنامه )
ساخت شناسی واژگانی 
دستور گشتاری
(دانشنامه )
دستور گشتاری 

صفحه: 1/2  [بعدی]
1   2