منو
 کاربر Online
1866 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (234)

دگرگونی اصابتی
(دانشنامه )
دگرگونی اصابتی 
بررسی ساختمانهای زمین شناسی
(دانشنامه )
بررسی ساختمانهای زمین شناسی 
تقسیم بندی زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
(دانشنامه )
تقسیم بندی زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک 
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
(دانشنامه )
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک 
رابطه زمین شناسی ساختمانی با سایر علوم
(دانشنامه )
رابطه زمین شناسی ساختمانی با سایر علوم 
آبکشی
(دانشنامه )
 
فرسایش بادی و توسعه بیابان
(دانشنامه )
 
تثبیت دامنه‌های سنگی
(دانشنامه )
 
روشهای مقابله با نقش زیانبار آبهای سطحی
(دانشنامه )
 
اشکال حاصل از فرسایش و رسوبگذاری رودخانه
(دانشنامه )
 
بیابان
(دانشنامه )
 
مقاطع میکروسکوپی در زمین شناسی
(دانشنامه )
 
تقسیم بندی خاک از لحاظ سنگهای تشکیل دهنده
(دانشنامه )
 
مصارف گاز طبیعی
(دانشنامه )
 
حفاری در بستر اقیانوس
(دانشنامه )
 
محیطهای دریایی
(دانشنامه )
 
تغییرات کیفی خاک
(دانشنامه )
 
اشتقاق قاره‌ای
(دانشنامه )
 
انواع فرآیند تغییر دهنده پوسته زمین
(دانشنامه )
 
انواع کوه
(دانشنامه )
 
تئوری کامل زمین
(دانشنامه )
 
توپوگرافی کف اقیانوس
(دانشنامه )
 
جزایر اقیانوس آرام
(دانشنامه )
 
حرکات خشکی زایی
(دانشنامه )
 
حرکات کوهزایی
(دانشنامه )
 
درجه حرارت داخل زمین
(دانشنامه )
 
ساختار و ترکیبات زمین
(دانشنامه )
 
ساختمان داخلی زمین
(دانشنامه )
 
فلات قاره
(دانشنامه )
 
پوسته اقیانوسی
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/8  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8