منو
 کاربر Online
1767 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (298)

ژئودینامیک
(دانشنامه )
 
زمین شناسی ماه
(دانشنامه )
 
مصالح خرده سنگی در راه سازی
(دانشنامه )
 
ساختمان درونی زمین
(دانشنامه )
 
علل رایج تخریب سدهای خاکی
(دانشنامه )
 
روشهای نگهداری تونل
(دانشنامه )
 
جایگاه انسان در تغییرات زمین
(دانشنامه )
 
تثبیت دامنه‌های سنگی
(دانشنامه )
 
هسته زمین
(دانشنامه )
 
میدان الکتریکی زمین
(دانشنامه )
میدان الکتریکی زمین 
طبقه بندی سنگهای رسوبی توسط فولک
(دانشنامه )
 
مغناطیس زمین
(دانشنامه )
 
ماه تنها قمر زمین
(دانشنامه )
 
پیش گیری از زلزله
(دانشنامه )
 
الماس یا برلیان
(دانشنامه )
 
مشخصات جغرافیایی زمین
(دانشنامه )
 
نابودی زمین
(دانشنامه )
 
بهره برداری از مصالح رودخانه ای
(دانشنامه )
 
تسونامی
(دانشنامه )
 
عوامل موثر بر آب و هوا
(دانشنامه )
 
حفاری در بستر اقیانوس
(دانشنامه )
 
دگرگونی
(دانشنامه )
 
زمان مطلق
(دانشنامه )
 
اندازه گیری شعاع زمین
(دانشنامه )
 
وارونگی مغناطیسی
(دانشنامه )
 
هوازدگی شیمیایی
(دانشنامه )
 
اقیانوس اطلس
(دانشنامه )
 
هوازدگی
(دانشنامه )
 
هوازدگی مکانیکی
(دانشنامه )
 
زمین شناسی منابع انرژِی
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/10  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10