منو
 صفحه های تصادفی
هبل
دستگاه مختصات کروی
چرتکه
جو «ماده غذایی»
عبدالرحمان بن سمره
طوبی، پاداش مؤمنان آخرالزمان
خازن تانتالیوم
مواد بیهوش کننده
دستور منصور برای آتش زدن خانه امام صادق علیه السلام
شرف الملوک پسر کیخسرو
 کاربر Online
1920 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (39)

حرکات جریانی
(دانشنامه )
 
انواع چین «زمین شناسی»
(دانشنامه )
انواع چین ها 
مقیاس زمانی زمین شناسی
(دانشنامه )
 
چینه نگاری حوادثی
(دانشنامه )
 
ایزوستازی و چینه شناسی
(دانشنامه )
 
چینه شناسی آب هوایی
(دانشنامه )
 
چینه نگاری شیمیایی
(دانشنامه )
 
چینه شناسی
(دانشنامه )
 
رخساره ها و محیطهای رسوبی
(دانشنامه )
 
ذرات رسوبی آواری
(دانشنامه )
 
نقش کربن در محیطهای رخساره‌ای
(دانشنامه )
 
ساختمانهای رسوبی بیولوژیکی
(دانشنامه )
 
اثر قطرات باران
(دانشنامه )
 
ساختمانهای رسوبی ثانویه
(دانشنامه )
 
ترکهای گلی
(دانشنامه )
 
کتابهای چینه شناسی
(دانشنامه )
 
واژگان چینه شناسی
(دانشنامه )
 
ناپیوستگی «زمین شناسی»
(دانشنامه )
ناپیوستگی «زمین شناسی» 
ساختمانهای رسوبی
(دانشنامه )
 
رخساره ها و مشخصات آنها
(دانشنامه )
 
لایه بندی
(دانشنامه )
 
رخداد سیمرین پسین
(دانشنامه )
 
لایه
(تصویر )
 
layering
(تصویر )
 
cross bedding
(تصویر )
 
sediment1
(تصویر )
 
gholve sang
(تصویر )
 
walker
(تصویر )
 
layering
(تصویر )
 
layering1
(تصویر )
 

صفحه: 1/2  [بعدی]
1   2