منو
 صفحه های تصادفی
علی و خلفا
انگشت نگاری DNA
زاویه دید
چند شکلی علم کامپیوتر
اختلاف فتاوای فقها با مسأله قرائت های مختلف از دین
ثبت شرکت ها
شرکت مختلط غیر سهامی
قدرت جسمی پیامبر اکرم
حضرت عباس علیه السلام
مکانیسم کلی استخراج مس
 کاربر Online
551 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (39)

حرکات جریانی
(دانشنامه )
 
انواع چین «زمین شناسی»
(دانشنامه )
انواع چین ها 
مقیاس زمانی زمین شناسی
(دانشنامه )
 
چینه نگاری حوادثی
(دانشنامه )
 
ایزوستازی و چینه شناسی
(دانشنامه )
 
چینه شناسی آب هوایی
(دانشنامه )
 
چینه نگاری شیمیایی
(دانشنامه )
 
چینه شناسی
(دانشنامه )
 
رخساره ها و محیطهای رسوبی
(دانشنامه )
 
ذرات رسوبی آواری
(دانشنامه )
 
نقش کربن در محیطهای رخساره‌ای
(دانشنامه )
 
ساختمانهای رسوبی بیولوژیکی
(دانشنامه )
 
اثر قطرات باران
(دانشنامه )
 
ساختمانهای رسوبی ثانویه
(دانشنامه )
 
ترکهای گلی
(دانشنامه )
 
کتابهای چینه شناسی
(دانشنامه )
 
واژگان چینه شناسی
(دانشنامه )
 
ناپیوستگی «زمین شناسی»
(دانشنامه )
ناپیوستگی «زمین شناسی» 
ساختمانهای رسوبی
(دانشنامه )
 
رخساره ها و مشخصات آنها
(دانشنامه )
 
لایه بندی
(دانشنامه )
 
رخداد سیمرین پسین
(دانشنامه )
 
لایه
(تصویر )
 
layering
(تصویر )
 
cross bedding
(تصویر )
 
sediment1
(تصویر )
 
gholve sang
(تصویر )
 
walker
(تصویر )
 
layering
(تصویر )
 
layering1
(تصویر )
 

صفحه: 1/2  [بعدی]
1   2