منو
 صفحه های تصادفی
موزه کلیسای وانک
نخود
ت) هواپیماهای بمب افکن
اصول برهمنهش امواج
گالوانومتر
خروج سفیانی از نشانه های ظهور
پایان فرمانروایی اسپهبدان طبرستان
سیستمهای محاسبه زمان
زبان علم و زبان دین
تحلیل و نقد مبانی پلورالیسم دینی با توجه به دین اسلام
 کاربر Online
532 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (37)

علت تغییر رنگ برگها
(دانشنامه )
 
بیماری سفیدک سطحی مو
(دانشنامه )
 
بیماری دیپلودیا در ذرت
(دانشنامه )
 
بیماری پیچیدگی برگ هلو
(دانشنامه )
 
بیماری پوسیدگی خشک سیب‌زمینی
(دانشنامه )
 
بیماری پوسیدگی پیاز و سیر
(دانشنامه )
 
انتشار گیاهان هرز
(دانشنامه )
 
گیاه هرز چیست؟
(دانشنامه )
 
خسارت وارده بر گیاهان زراعی توسط گیاه‌کشها
(دانشنامه )
 
چگونگی عمل و اثر علفهای هرز
(دانشنامه )
 
چرخه زندگی گیاهان هرز
(دانشنامه )
 
تکثیر گیاهان هرز
(دانشنامه )
 
بیماری لکه قهوه‌ای کاهو
(دانشنامه )
 
بیماری لکه سیاه گلابی
(دانشنامه )
 
بیماری لکه سیاه سیب
(دانشنامه )
 
حلزون
(دانشنامه )
حلزون 
بیماری سفیدک سطحی چغندر
(دانشنامه )
 
علفهای هرز انگلی
(دانشنامه )
 
بیماری سفیدک سطحی سیب
(دانشنامه )
 
botrytisallium1.JPG
(تصویر )
 
botrytisallium2.JPG
(تصویر )
 
botrytisallium3.JPG
(تصویر )
 
botrytisallium4.JPG
(تصویر )
 
diplodia1.JPG
(تصویر )
 
diplodia2.JPG
(تصویر )
 
diplodia3.JPG
(تصویر )
 
diplodia4.JPG
(تصویر )
 
parasiteplant2.JPG
(تصویر )
 
parasiteplant3.JPG
(تصویر )
 
S.botyosum1.JPG
(تصویر )
 

صفحه: 1/2  [بعدی]
1   2