منو
 کاربر Online
664 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: فرهنگ>هنر>سینما و تلویزیون ("")
..

اشیا (583)

فرانک دارابونت ( فیلم ساز )
(تصویر )
 
فیلم : مسیر سبز
(تصویر )
 
فیلم : رستگاری از شاوشنک
(تصویر )
 
بیوسکوپ
(تصویر )
 
پراکسینوسکوپ
(تصویر )
 
توماتروپ
(تصویر )
 
تصویر با حاشیه محو ، برای خلق شبح
(تصویر )
 
تلخ سینما
(تصویر )
 
جرثقیل لوما
(تصویر )
 
باستر کیتون ( کمدین )
(تصویر )
 
فیلم :همشهری کین
(تصویر )
 
دستگاه اندازه گیری صدا
(تصویر )
 
دیزالو
(تصویر )
 
فیلم : نانوک شمالی
(تصویر )
 
رابرت فلاهرتی
(تصویر )
 
ژ
(تصویر )
 
مایکل مور
(تصویر )
 
فیلم : کویانس کاتزی
(تصویر )
 
زئوتروپ
(تصویر )
 
فیلم : توهم بزرگ
(تصویر )
 
سینه موبیل
(تصویر )
 
فیلم : سگ اندلسی
(تصویر )
 
رنگ سیان
(تصویر )
 
لوحه ، کپشن
(تصویر )
 
فرایند پرده آبی2
(تصویر )
 
فرایند پرده آبی 3
(تصویر )
 
فیلم:متروپلیس
(تصویر )
 
فناکیستوسکوپ
(تصویر )
 
فیلم » هفت سامورایی
(تصویر )
 
کپشن
(تصویر )
 

[قبلی]  صفحه: 16/20  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20