منو
 کاربر Online
1562 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:طبقه بندی جاری: فرهنگ ("")
..

اشیا (563)

طرح ابعاد اندازه ومقاطع دکور در تلویزیون
(دانشنامه )
 
طراحی نماها در تلویزیون
(دانشنامه )
 
تخصیص هدایا ونحوه ارسال
(دانشنامه )
 
برنامه اخبار در تلویزیون
(دانشنامه )
 
عنوانبندی در تلویزیون
(دانشنامه )
 
مجری تلویزیون
(دانشنامه )
 
کروماکی
(دانشنامه )
 
مصاحبه تلویزیونی
(دانشنامه )
 
تماشاگران در تلویزیون
(دانشنامه )
 
فرهنگ استان های ایران
(دانشنامه )
 
همراهی صدا با تصویر برای بیان اندیشه در تلویزیون
(دانشنامه )
 
فرهنگ استان آذربایجان شرقی
(دانشنامه )
 
رنگهای پایه
(دانشنامه )
 
انتخاب رنگ
(دانشنامه )
 
دایره رنگ
(دانشنامه )
 
قطع مستطیل در عکاسی
(دانشنامه )
 
رنگهای گرم
(دانشنامه )
 
رنگهای تیره
(دانشنامه )
 
رنگهای مرده کدر ویا گلی
(دانشنامه )
 
رنگهای روشن
(دانشنامه )
 
رنگ قرمز
(دانشنامه )
 
رنگ زرد
(دانشنامه )
 
رنگ سبز
(دانشنامه )
 
رنگ آبی
(دانشنامه )
 
رنگ قهوه ای
(دانشنامه )
 
رنگ بنفش
(دانشنامه )
 
رنگ سفید
(دانشنامه )
 
رنگ سیاه
(دانشنامه )
 
رنگهای سرد
(دانشنامه )
 
رنگهای زنده
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 3/19  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19