منو
 کاربر Online
1175 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (49)

مفسر فرمان
(دانشنامه )
مفسر فرمان 
مدیریت فایل
(دانشنامه )
مدیریت فایل 
مدیریت ورودی- خروجی
(دانشنامه )
مدیریت ورودی- خروجی 
مدیریت حافظه
(دانشنامه )
مدیریت حافظه 
مراحل ابتدائی
(دانشنامه )
مراحل ابتدائی 
مدیریت پردازش در سیستم عامل
(دانشنامه )
 
LPT
(دانشنامه )
LPT 
شانسی
(دانشنامه )
شانسی 
صفهای چند گانه MQ
(دانشنامه )
صفهای چند گانه 
سیستم مشتری –خدمتگزار
(دانشنامه )
سیستم مشتری –خدمتگزار 
تکنیک سیستم یکپارچه
(دانشنامه )
سیستم یکپارچه 
حالات یک پردازش
(دانشنامه )
حالات یک پردازش 
زبان های پیاده سازی سیستم عامل
(دانشنامه )
زبان های پیاده سازی سیستم عامل 
زمان بندی در سیستم عامل
(دانشنامه )
 
زمانبندی نوبت گردشی
(دانشنامه )
نوبت گردشی 
صفهای چند گانه با فید بک
(دانشنامه )
صفهای چند گانه با فید بک 
فراخوانی سیستمی
(دانشنامه )
فراخوانی سیستمی 
وقفه در سيستم عامل
(دانشنامه )
وقفه در سیستم عامل 
معیار های زمانبندی در سیستم عامل
(دانشنامه )
معیار های زمانبندی 
سیستم اشتراک زمانی Time sharing
(دانشنامه )
سیستم اشتراک زمانی Time sharing 
سیستم spooling
(دانشنامه )
سیستم spooling 
سیستم عامل
(دانشنامه )
سیستم عامل 
سیستم های بی درنگReal Time
(دانشنامه )
سیستم های بی درنگReal Time 
سیستم ها ی چند وظیفه ایMulti tasking
(دانشنامه )
سیستم ها ی چند وظیفه ایMulti tasking 
سیستم های توزیع شدهDistributed system
(دانشنامه )
سیستم های توزیع شدهDistributed system 
سیستم های چند برنامه ایMulti programming
(دانشنامه )
سیستم های چند برنامه ایMulti programming 
سیستم های چند پردازندهای Multi processing
(دانشنامه )
سیستم های چند پردازندهای Multi processing 
انواع زمانبندی ها در سیستم عامل
(دانشنامه )
 
بلوک کنترلی پردازش
(دانشنامه )
 
خصوصیات سیستم عامل
(دانشنامه )
خصوصیات سیستم 

صفحه: 1/2  [بعدی]
1   2