منو
 کاربر Online
828 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (70)

پدیده های ناشی از زلزله
(دانشنامه )
پدیده های ناشی از زلزله 
ایمنی در برابر زلزله
(دانشنامه )
ایمنی در برابر زلزله 
زلزله در تهران
(دانشنامه )
 
آثار زلزله
(دانشنامه )
 
لرزه نگاشت
(دانشنامه )
 
پیش بینی و کنترل زمین لرزه
(دانشنامه )
 
زلزله مصنوعی
(دانشنامه )
 
زمان وقوع زمین لرزه
(دانشنامه )
 
ریشتر
(دانشنامه )
 
طرح اتاق امن
(دانشنامه )
 
مزایای اتاق امن
(دانشنامه )
 
انواع تخریب زمین لرزه
(دانشنامه )
 
موج ریلی
(دانشنامه )
 
انواع امواج لرزه‌ای
(دانشنامه )
 
زلزله
(دانشنامه )
زلزله 
زلزله‌شناسی
(دانشنامه )
 
امواج زلزله
(دانشنامه )
 
زمین لغزش
(دانشنامه )
 
مشخصات تکتونیکی زمین
(دانشنامه )
 
پیش گیری از زلزله
(دانشنامه )
 
عوامل ایجاد کننده زمین لرزه
(دانشنامه )
 
ساختمان زمین
(دانشنامه )
 
شدت زلزله
(دانشنامه )
شدت زلزله 
لرزه نگاری
(دانشنامه )
 
پیش بینی زلزله
(دانشنامه )
 
زلزله شناسی
(دانشنامه )
 
تسونامی
(دانشنامه )
 
زمین لرزه
(دانشنامه )
 
کانون زلزله
(دانشنامه )
 
زمین لرزه و ژئوتکنیک
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/3  [بعدی]
1   2   3