منو
 کاربر Online
1802 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (68)

تعین سن در زمین شناسی
(دانشنامه )
 
دیدگاه زمین‌شناسی منشا حیات
(دانشنامه )
 
دوران پرکامبرین
(دانشنامه )
 
سن نسبی
(دانشنامه )
 
دوران پالئوسونیک
(دانشنامه )
 
دوران مزوزوئیک
(دانشنامه )
 
دوران سنوزوئیک
(دانشنامه )
 
دوره سیلورین
(دانشنامه )
 
تعیین سن طبقات زمین
(دانشنامه )
 
تکامل گیاهان
(دانشنامه )
 
دوران زمین شناسی
(دانشنامه )
 
زمین شناسی تاریخی
(دانشنامه )
 
تقویم زمین شناسی
(دانشنامه )
 
زمان مطلق
(دانشنامه )
 
تاریخ شهاب سنگها
(دانشنامه )
 
وضعیت صفحات لیتوسفردر گذشته،حال و آینده
(دانشنامه )
 
کوهزایی کاتانگایی
(دانشنامه )
 
دوره کربنیفر
(دانشنامه )
 
دوره کامبرین
(دانشنامه )
 
دوره کرتاسه
(دانشنامه )
 
دوره ژوراسیک
(دانشنامه )
 
سن یابی کربن-14
(دانشنامه )
 
دوره کواترنری
(دانشنامه )
 
دوره دونین
(دانشنامه )
 
دوره اردویسین
(دانشنامه )
 
عمر زمین
(دانشنامه )
 
تاریخ زمین گرمایی
(دانشنامه )
 
دوره تریاس
(دانشنامه )
 
دوره پرمین
(دانشنامه )
 
پانگه آ
(تصویر )
 

صفحه: 1/3  [بعدی]
1   2   3