منو
 صفحه های تصادفی
اثرات نور بر روی گیاهان
وضعیت اهل بیت در عصر عاشورا
پلوتونیم
امام علی علیه السلام، بهره مند از پنج ششم علم الهی
پرچم
درمان بیماریهای زخم پپتیک
کارشناس فنی هواپیما
مراقبتهای دندانی در دوران حاملگی
کوتاه و خواندنی زیست شناسی
نتیجه گیری آزمایش اشعه کاتدی
 کاربر Online
702 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (243)

چگونه بوسیله انرژی تابشی گرما ایجاد می شود؟
(دانشنامه )
 
چگونه گرما یک بادکنک را باد می کند؟
(دانشنامه )
 
چرا بین ریل های راه آهن فضای خالی وجود دارد؟
(دانشنامه )
 
یک دماسنج چگونه کار می کند؟
(دانشنامه )
 
چگونه گرما جامد را به مایع تبدیل می نماید؟
(دانشنامه )
 
چگونه گرما مایع را به گاز تبدیل می کند؟
(دانشنامه )
 
چگونه تبخیر سرما ایجاد می کند؟
(دانشنامه )
 
سرگرمی با یخ و نمک
(دانشنامه )
 
چگونه از الکتریسیته گرما ایجاد می شود؟
(دانشنامه )
 
چرا دسته ها فلزی نیستند
(دانشنامه )
 
آزمایش گرم شدن با تابش
(دانشنامه )
 
چرا اجسام به پایین سقوط می کنند؟
(دانشنامه )
 
کدامیک سریعتر سقوط می کنند؟
(دانشنامه )
 
آزمایش آب پاشها و موشکها
(دانشنامه )
 
چگونه یک توپ را پرتاب می کنید
(دانشنامه )
 
آزمایش پای بزرگ !
(دانشنامه )
 
آزمایش‌های مربوط به انرژی مکانیکی و ماشین ها
(دانشنامه )
 
آزمایش مرکز گرانش
(دانشنامه )
 
آزمایش اصطکاک
(دانشنامه )
 
چرا از چرخها استفاده می شود
(دانشنامه )
 
مدلی برای واپاشی هسته های پرتو زا
(دانشنامه )
 
بایست و برو
(دانشنامه )
 
هر وزنی هنگام سقوط کار انجام می دهد
(دانشنامه )
 
آزمایش پیچها و سر پیچها
(دانشنامه )
 
آزمایش ماشینها
(دانشنامه )
 
آزمایش طناب و قرقره های مرکب
(دانشنامه )
 
نکاتی درباره سطوح شیبدار
(دانشنامه )
 
طرز کار یک قرقره
(دانشنامه )
 
جوهر نامر‌‌یی
(دانشنامه )
 
اندازه گیری آزمایش فشار آب
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 4/9  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9