منو
 کاربر Online
667 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (243)

چگونه بوسیله انرژی تابشی گرما ایجاد می شود؟
(دانشنامه )
 
چگونه گرما یک بادکنک را باد می کند؟
(دانشنامه )
 
چرا بین ریل های راه آهن فضای خالی وجود دارد؟
(دانشنامه )
 
یک دماسنج چگونه کار می کند؟
(دانشنامه )
 
چگونه گرما جامد را به مایع تبدیل می نماید؟
(دانشنامه )
 
چگونه گرما مایع را به گاز تبدیل می کند؟
(دانشنامه )
 
چگونه تبخیر سرما ایجاد می کند؟
(دانشنامه )
 
سرگرمی با یخ و نمک
(دانشنامه )
 
چگونه از الکتریسیته گرما ایجاد می شود؟
(دانشنامه )
 
چرا دسته ها فلزی نیستند
(دانشنامه )
 
آزمایش گرم شدن با تابش
(دانشنامه )
 
چرا اجسام به پایین سقوط می کنند؟
(دانشنامه )
 
کدامیک سریعتر سقوط می کنند؟
(دانشنامه )
 
آزمایش آب پاشها و موشکها
(دانشنامه )
 
چگونه یک توپ را پرتاب می کنید
(دانشنامه )
 
آزمایش پای بزرگ !
(دانشنامه )
 
آزمایش‌های مربوط به انرژی مکانیکی و ماشین ها
(دانشنامه )
 
آزمایش مرکز گرانش
(دانشنامه )
 
آزمایش اصطکاک
(دانشنامه )
 
چرا از چرخها استفاده می شود
(دانشنامه )
 
مدلی برای واپاشی هسته های پرتو زا
(دانشنامه )
 
بایست و برو
(دانشنامه )
 
هر وزنی هنگام سقوط کار انجام می دهد
(دانشنامه )
 
آزمایش پیچها و سر پیچها
(دانشنامه )
 
آزمایش ماشینها
(دانشنامه )
 
آزمایش طناب و قرقره های مرکب
(دانشنامه )
 
نکاتی درباره سطوح شیبدار
(دانشنامه )
 
طرز کار یک قرقره
(دانشنامه )
 
جوهر نامر‌‌یی
(دانشنامه )
 
اندازه گیری آزمایش فشار آب
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 4/9  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9