منو
 کاربر Online
579 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (243)

چگونه می توانید درست ببینید
(دانشنامه )
 
آزمایش شکست پرتوهای نور
(دانشنامه )
 
عوامل تشکیل سایه چیست ؟
(دانشنامه )
 
آزمایش رنگهای سحر آمیز
(دانشنامه )
 
رنگین کمان بسازید
(دانشنامه )
 
مشاهده امواج صوتی
(دانشنامه )
 
آیا صوت می تواند از مایع عبور کند ؟
(دانشنامه )
 
آزمایش‌های مربوط به نور و رنگ
(دانشنامه )
 
آیا صوت می تواند از خلاء عبور نماید ؟
(دانشنامه )
 
آیا صوت می تواند از جامد عبور نماید ؟
(دانشنامه )
 
آزمایش سرعت صوت
(دانشنامه )
 
آزمایش انعکاس صدا ( پژواک )
(دانشنامه )
 
کنترل نمودن جهت صوت
(دانشنامه )
 
صوت های مختلف با رشته های مختلف
(دانشنامه )
 
آزمایش تشدید با صدف دریایی
(دانشنامه )
 
آزمایش صداهای دمیدنی
(دانشنامه )
 
آزمایش اصوات قابل توجه
(دانشنامه )
 
آزمایش شدت صوت
(دانشنامه )
 
آزمایش تقویت صدا
(دانشنامه )
 
آهن ربا چگونه کار انجام می دهد
(دانشنامه )
 
آیا آهن ربا می تواند از میان مواد دیگر هم جذب کند ؟
(دانشنامه )
 
جرقه چیست ؟
(دانشنامه )
 
الکتریسیته می تواند جذب کند
(دانشنامه )
 
آزمایش رسانا و نارسانا
(دانشنامه )
 
قویترین جای آهن ربا کجاست ؟
(دانشنامه )
 
لامپ الکتریکی بسازید
(دانشنامه )
 
الکتریسیته ایجاد مغناطیس می کند
(دانشنامه )
 
الکتریسیته می تواند گرما تولید کند
(دانشنامه )
 
چگونه از اصطکاک گرما ایجاد می شود؟
(دانشنامه )
 
آیا می توانید گرم را از سرد تشخیص دهید؟
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 3/9  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9