منو
 کاربر Online
686 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:



اشیا (243)

آزمایش خلوص آب
(دانشنامه )
 
آزمایشگاه اپتیک
(دانشنامه )
 
milikan_a.JPG
(تصویر )
 
milikan_a.JPG
(تصویر )
 
milikan_a.JPG
(تصویر )
 
حلقه های نیوتن
(تصویر )
 
newtons_rings1.jpg
(تصویر )
 
طیف سنج جرمی
(تصویر )
 
نمودار
(تصویر )
 
نمودار سرعت - شتاب
(تصویر )
 
انیمیشن ژیروسکوپ
(تصویر )
 
پاندول فوکو
(تصویر )
 
اثر مغناطیسی جریان
(تصویر )
 
سکستانت
(تصویر )
 
توریچللی
(تصویر )
 
طیف سنجی
(تصویر )
 
ترازوی پیچشی کولن
(تصویر )
 
طیف نمای لیزری رامان
(تصویر )
 
block_spring_and_friction.gif
(تصویر )
 
نمودار کار
(تصویر )
 
نمودار
(تصویر )
 
جرم و فنر
(تصویر )
 
جرقه حاصل از ولتاژ بالا
(تصویر )
 
ترانسهای ولتاژ بالا
(تصویر )
 
منشور نیکل
(تصویر )
 
میکروسکوپ پلاریزان
(تصویر )
 
میکروسکوپ پلاریزان1
(تصویر )
 
میکروسکوپ فاز کنتراست
(تصویر )
 
میکروسکوپ فلورسانت
(تصویر )
 
میکروسکوپ فاز کنتراست
(تصویر )
 

[قبلی]  صفحه: 8/9  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9