منو
 صفحه های تصادفی
پژواک
زنبور گزیدگی و آلژرى نسبت به سم زنبور
کتابهای فیزیک لیزر
پدیده‌های اولیه انفجارهای هسته‌ای
پای میانه
سیارات منظومه شمسی
کوتینی شدن
شناسایی انواع کانی
انواع نیرو
چوب
 کاربر Online
472 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (243)

چرا هواپیما پرواز می کند؟
(دانشنامه )
 
یکی می شود یکی نمی شود
(دانشنامه )
 
کاغذ بلند می شود
(دانشنامه )
 
داخل نه خارج
(دانشنامه )
 
آزمایش سکه جهنده
(دانشنامه )
 
آزمایش بمب تخم مرغی
(دانشنامه )
 
آزمایش تشدید
(دانشنامه )
 
چگونه گرما از آب و هوا عبور می کند
(دانشنامه )
 
آزمایش دامن هاوایی
(دانشنامه )
 
آزمایش اندازه گیری ضریب انبساط طولی در جامدات
(دانشنامه )
 
کولیس
(دانشنامه )
 
رها کردن چند توپ با اندازهای متفاوت
(دانشنامه )
 
اندازه گیری نیروی اصطکاک
(دانشنامه )
 
چگونه یک نیروسنج بسازیم؟
(دانشنامه )
 
تصویر متحرک حرکت همساز ساده
(دانشنامه )
 
بررسی حرکت همساز ساده
(دانشنامه )
 
سرگرمی های فیزیکی
(دانشنامه )
 
دانشنامه علوم
(دانشنامه )
دانشنامه علوم 
آزمایش آیینه های کروی
(دانشنامه )
 
آزمایش مدل گازی
(دانشنامه )
 
نقطه ی محو شونده
(دانشنامه )
 
آزمایش جوشاندن آب سرد
(دانشنامه )
 
آزمایش بررسی چشم و معایب آن
(دانشنامه )
 
پاشندگی نور در منشور
(دانشنامه )
 
آزمایش پراش توریها و تعیین طول موج نور
(دانشنامه )
 
آزمایشهای فیزیک برای بچه ها
(دانشنامه )
 
آزمایش تعیین مقاومت مجهول با پل وتستون
(دانشنامه )
 
آزمایش الکتروسکوپ
(دانشنامه )
 
آزمایش تجزیه نور سفید
(دانشنامه )
 
آزمایش دو شکاف یانگ
(دانشنامه )
آزمایش دو شکاف یانگ 

[قبلی]  صفحه: 6/9  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9