منو
 کاربر Online
585 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (243)

چرا هواپیما پرواز می کند؟
(دانشنامه )
 
یکی می شود یکی نمی شود
(دانشنامه )
 
کاغذ بلند می شود
(دانشنامه )
 
داخل نه خارج
(دانشنامه )
 
آزمایش سکه جهنده
(دانشنامه )
 
آزمایش بمب تخم مرغی
(دانشنامه )
 
آزمایش تشدید
(دانشنامه )
 
چگونه گرما از آب و هوا عبور می کند
(دانشنامه )
 
آزمایش دامن هاوایی
(دانشنامه )
 
آزمایش اندازه گیری ضریب انبساط طولی در جامدات
(دانشنامه )
 
کولیس
(دانشنامه )
 
رها کردن چند توپ با اندازهای متفاوت
(دانشنامه )
 
اندازه گیری نیروی اصطکاک
(دانشنامه )
 
چگونه یک نیروسنج بسازیم؟
(دانشنامه )
 
تصویر متحرک حرکت همساز ساده
(دانشنامه )
 
بررسی حرکت همساز ساده
(دانشنامه )
 
سرگرمی های فیزیکی
(دانشنامه )
 
دانشنامه علوم
(دانشنامه )
دانشنامه علوم 
آزمایش آیینه های کروی
(دانشنامه )
 
آزمایش مدل گازی
(دانشنامه )
 
نقطه ی محو شونده
(دانشنامه )
 
آزمایش جوشاندن آب سرد
(دانشنامه )
 
آزمایش بررسی چشم و معایب آن
(دانشنامه )
 
پاشندگی نور در منشور
(دانشنامه )
 
آزمایش پراش توریها و تعیین طول موج نور
(دانشنامه )
 
آزمایشهای فیزیک برای بچه ها
(دانشنامه )
 
آزمایش تعیین مقاومت مجهول با پل وتستون
(دانشنامه )
 
آزمایش الکتروسکوپ
(دانشنامه )
 
آزمایش تجزیه نور سفید
(دانشنامه )
 
آزمایش دو شکاف یانگ
(دانشنامه )
آزمایش دو شکاف یانگ 

[قبلی]  صفحه: 6/9  [بعدی]
1   2   3   4   5   6   7   8   9