منو
 صفحه های تصادفی
امام کاظم علیه السلام و حل مشکل هشام
حرکت شتابدار
دنیا، خوب یا بد؟
انواع مخابرات رادیو آماتوری
پوشاندن خاک
بوشهر
پرازاوپال
بدنیا آمدی باید بمیری
شهادت عبدالله بن حسن در کربلا
سگ سانان
 کاربر Online
316 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (112)

انیمیشن موج
(تصویر )
 
انیمیشن امواج ساکن
(تصویر )
 
تشعشعات کیهانی
(تصویر )
 
تصویر ماوراء بنفش از خورشید
(تصویر )
 
تلسکوپ عظیم
(تصویر )
 
تلسکوپ رادیویی لوفار
(تصویر )
 
رادار_آنتن رادیویی
(تصویر )
 
ردیابی زیرآبی
(تصویر )
 
تلسکوپ ska
(تصویر )
 
واحد تلسکوپ ska
(تصویر )
 
نقشه رادار هواشناسی
(تصویر )
 
میکروسکوپ ماوراء بنفش
(تصویر )
 
میکروسکوپ ماوراء بنفش1
(تصویر )
 
لامپ مادون قرمز با حرارت بالا
(تصویر )
 
لامپ مادون قرمز
(تصویر )
برای حرارت دادن و پختن غذا 
لامپ مادون قرمز
(تصویر )
با حرارت بالا 
لامپهای مادون قرمز با حرارت بالا
(تصویر )
 
آشکارسازی نوترینوی خورشیدی
(تصویر )
 
طول موج1
(تصویر )
 
طول موج2
(تصویر )
 
طول موج2
(تصویر )
 
انیمیشن امواج ساکن
(تصویر )
 

[قبلی]  صفحه: 4/4
1   2   3   4