منو
 صفحه های تصادفی
انواع روشهای تاریخ نگاری
خودآگاهی طبقاتی
تالامیفلورها
نسبت علی علیه السلام و پیامبر
کنیه های امام سجاد علیه السلام
عبدالعظیم حسنی
سیمای قیامت در قرآن
زوفا
دولتهای هائوسا
درس رسم فنی تخصصی
 کاربر Online
1724 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (112)

اصول برهمنهش امواج
(دانشنامه )
 
اصل فرما
(دانشنامه )
 
رنگها و موجها
(دانشنامه )
 
تداخل سنج
(دانشنامه )
 
تداخل
(دانشنامه )
تداخل 
تداخل امواج
(دانشنامه )
 
بلندگو
(دانشنامه )
 
کیهان و میکروموجها
(دانشنامه )
 
شبکه‌های مخابراتی
(دانشنامه )
 
ماورای صوت در دریانوردی
(دانشنامه )
ماورای صوت در دریانوردی 
ماهواره‌ها
(دانشنامه )
 
تلسکوپ رادیویی
(دانشنامه )
 
رادار
(دانشنامه )
 
خواص امواج ماورای صوت
(دانشنامه )
 
هواپیماهای مدار گریز
(دانشنامه )
 
قطبش بیضوی
(دانشنامه )
 
قطبش دایروی
(دانشنامه )
 
ستاره شناسی مادون قرمز
(دانشنامه )
ستاره شناسی مادون قرمز 
اسیلوسکوپ
(دانشنامه )
 
موج صوتی
(دانشنامه )
 
اختراع آنتن
(دانشنامه )
 
موج انفجاری
(دانشنامه )
 
اثر دوپلر
(دانشنامه )
 
تمام نگاری
(دانشنامه )
 
میزر
(دانشنامه )
 
جهت یابی در میان امواج خروشان
(دانشنامه )
 
ستاره شناسی اشعه ایکس
(دانشنامه )
 
ستاره شناسی مایکروویو
(دانشنامه )
 
تلسکوپ فضایی هابل
(دانشنامه )
 
خطوط انتقال تار نوری
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 2/4  [بعدی]
1   2   3   4