منو
 کاربر Online
1282 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (112)

اصول برهمنهش امواج
(دانشنامه )
 
اصل فرما
(دانشنامه )
 
رنگها و موجها
(دانشنامه )
 
تداخل سنج
(دانشنامه )
 
تداخل
(دانشنامه )
تداخل 
تداخل امواج
(دانشنامه )
 
بلندگو
(دانشنامه )
 
کیهان و میکروموجها
(دانشنامه )
 
شبکه‌های مخابراتی
(دانشنامه )
 
ماورای صوت در دریانوردی
(دانشنامه )
ماورای صوت در دریانوردی 
ماهواره‌ها
(دانشنامه )
 
تلسکوپ رادیویی
(دانشنامه )
 
رادار
(دانشنامه )
 
خواص امواج ماورای صوت
(دانشنامه )
 
هواپیماهای مدار گریز
(دانشنامه )
 
قطبش بیضوی
(دانشنامه )
 
قطبش دایروی
(دانشنامه )
 
ستاره شناسی مادون قرمز
(دانشنامه )
ستاره شناسی مادون قرمز 
اسیلوسکوپ
(دانشنامه )
 
موج صوتی
(دانشنامه )
 
اختراع آنتن
(دانشنامه )
 
موج انفجاری
(دانشنامه )
 
اثر دوپلر
(دانشنامه )
 
تمام نگاری
(دانشنامه )
 
میزر
(دانشنامه )
 
جهت یابی در میان امواج خروشان
(دانشنامه )
 
ستاره شناسی اشعه ایکس
(دانشنامه )
 
ستاره شناسی مایکروویو
(دانشنامه )
 
تلسکوپ فضایی هابل
(دانشنامه )
 
خطوط انتقال تار نوری
(دانشنامه )
 

[قبلی]  صفحه: 2/4  [بعدی]
1   2   3   4