منو
 کاربر Online
743 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (112)

نوسانگر هماهنگ ساده
(دانشنامه )
 
مولد موج ایستاده
(دانشنامه )
 
چین روی سطح آب
(دانشنامه )
 
ماورای صوت در صنعت
(دانشنامه )
ماورای صوت در صنعت 
سونوگرافی با ماورای صوت
(دانشنامه )
سونوگرافی با ماورای صوت 
ماورای صوت در پزشکی
(دانشنامه )
ماورای صوت در پزشکی 
دامنه
(دانشنامه )
دامنه 
اشعه فرابنفش
(دانشنامه )
اشعه فرابنفش 
اشعه مادون قرمز
(دانشنامه )
 
اندازه گیری اشعه فرابنفش
(دانشنامه )
 
طنین
(دانشنامه )
طنین 
اثرات بیولوژیکی اشعه ماورا بنفش
(دانشنامه )
 
قوانین اسنل دکارت
(دانشنامه )
 
موج مکانیکی
(دانشنامه )
 
انتشار موج عرضی در تار مرتعش
(دانشنامه )
 
چشمه موج الکترو مغناطیسی
(دانشنامه )
 
تار مرتعش
(دانشنامه )
 
ترکیب خطی ارتعاشات
(دانشنامه )
 
کاربردهای رادیو
(دانشنامه )
کاربردهای رادیو 
آنتن ارتباطیUHF و VHF
(دانشنامه )
 
آکوستیک
(دانشنامه )
آکوستیک 
فیزیک رادیو
(دانشنامه )
 
اصول کلی حفاظت در برابر پرتو زاها
(دانشنامه )
 
جنگ رادیولوژی
(دانشنامه )
جنگ رادیولوژی 
دیاپازون
(دانشنامه )
 
عینکهای آفتابی
(دانشنامه )
 
طیف خورشیدی
(دانشنامه )
 
اشعه ایکس
(دانشنامه )
اشعه ایکس 
ماورای صوت
(دانشنامه )
ماورای صوت 
آکوستیک زیر آبی
(دانشنامه )
 

صفحه: 1/4  [بعدی]
1   2   3   4