منو
 کاربر Online
1376 کاربر online
طبقه بندی ها

طبقه بندی جستجو: عمیق:اشیا (56)

ق کپلر 2
(تصویر )
 
جزرومد1.JPG
(تصویر )
 
جزرومد.JPG
(تصویر )
 
جزرومد.JPG
(تصویر )
 
کشش_دریا.JPG
(تصویر )
 
جزر و مد
(تصویر )
 
gravity.JPG
(تصویر )
 
gravity.JPG
(تصویر )
 
Gravitation-Animation.gif
(تصویر )
 
ellipse.gif
(تصویر )
 
برج پیزا
(تصویر )
 
نیروی گریز و گرانش
(تصویر )
 
انیمیشن آونگ فوکو
(تصویر )
 
انیمیشن ترازوی کاوندیش
(تصویر )
 
پاندول فوکو
(تصویر )
 
انیمیشن سیب نیوتن
(تصویر )
 
گرانش
(تصویر )
 
مرکز جرم زمین و خورشید
(تصویر )
 
زمین - ماه
(تصویر )
 
ترازوی پیچشی کولن
(تصویر )
 
تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی
(تصویر )
 
سرعت فرار
(تصویر )
سرعت فرار از گرانش زمین 
سرعت فرار
(تصویر )
سرعت فرار از گرانش زمین 
mah109
(تصویر )
 
hms807
(تصویر )
 
tehh1
(تصویر )
 

[قبلی]  صفحه: 2/2
1   2